Abasebenzi be-ANC eThekwini bakhala ngokuholelwa ngezijumbane zokudla

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Simanzonzo isimo emahhovisi kaKhongolose esifundeni iTheku ngenxa yabasebenzi abakhala ngokuthi bayahlukunyezwa futhi abaholi kunalokho bagcina beholelwa ngezijumbane zokudla. 

Lokhu kuvezwe abanye abasebenzi abahlebele i-Scrolla.Africa ukuthi akusekuhle neze ukusebenzela le nhlangano ngoba baphathiswa okwezigqila bafukuze kodwa ekupheleni kwenyanga bangaholi.

Bathi bagcine ukuthola imiholo eqondile emabhange ngoMandulo.

Abanye bathi sebezebaduba besula emsebenzini ngoba bebona ukuthi akusasebenzeki.

“Siphathiswa okwabantu abangenampilo nabangenamindeni. Imiholo uma ubuholi buthandile bukunikeza ngemvilophi njengabantu abasebenza ezinkontilakini zodaka. Nayo leyo mali ayipheleli. Kuthe ngemuva kwalokho sabona sesinikezwa amaphasela okudla namavawusha ukuthi sithenge igilosa ezitolo ngoba behluleka ukusiholela,” kubalisa omunye wabasebenzi.

Omunye umthombo uthe izinkinga  zezimali ziningi kakhulu ehhovisi lesiFunda ngoba kumanje isikweletu semali yerenti emahhovisi asebhilidini i-Commercial City sesifinyelele emalini engu-R400 000.

Abasebenzi kuthiwa sebeze bayobikela umholi we-ActionSA KwaZulu-Natal uMnuz Zwakele Mncwango ngoba bekholwa ukuthi ungusopolitiki okwaziyo ukuphonsa inselelo kuKhongolose. 

Bathi bamubona ekwazi ukuphoqa uMengameli wale nhlangano uMnuz Cyril Ramaphosa ukuba avimbe ukuchithwa kwemali engu-R28 million emcimbini wama-South African Music Awards.

UMncwango unqumele uNobhala weTheku uMnuz Musa Nciki ugwayi katiki ukuba aphendule zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa ngezikhalo ezibikwa abasebenzi.

Okhulumela i-ANC eThekwini uMnuz  Mlondolozi Mkhize uthe bake babanayo inkinga yezimali ngenxa yokuthi bebe ngasayitholi iminikelo kulabo abavamise ukubasiza.

“Siyinhlangano engenzi nzuzo ngakho siphila ngeminikelo. Kuthe ngonyaka odlule sabanenkinga yezimali ngoba abebevamise ukusinikelela banqume ukuhoxa. Nokho abasebenzi bayayithola imiholo yabo ngendlela ejwayelekile. Lena yokuthi banikezwa amaphasela okudla abasebenzi esikhundleni semiholo ayilona neze iqiniso. Kungenzeka ukuthi banikezwa ngokhisimusi njengoba zonke izinkampani zikhipha izipho kubasebenzi bazo uma kuyisikhathi sikakhisimusi,” kusho uMkhize.

Uqhube wathi isikweleti serenti basifica sikhona base benza isivumelwano sokukhokha abasaqhubeka naso namanje.

Ihhovisi lesiFunda lalikade lisetshenziswa uKhongolose wesiFundazwe ngaphambi kokuba ufudukele e-Seme House ngaphesheya kwase-ICC.

Izihloko zakamuva