UTrump uthi awavulwe amasonto

UDonald Trump uzame ukukhuphula isibalo sabantu abamthandayo ngokuthi amasonto kumele avulwe ngempelasonto.

UTrump ubize amasonto “ngemisebenzi esemqoka” eziba iseluleko esibekwe nguhulumeni wobumbano ukuthi agcinwe evaliwe. Uthi  yena engabachitha ababusi bezifundazwe abangahle bafune ukuthi amasonto ahlale evaliwe ( U-Trump akanawo amandla okwenza lokhu).

IMelika inesibalo sabantu abayizi- 96 370 asebendele kobabomkhulu, lokhu kucindezela ukuthandwa kukaTrump njengoba kuyiwa okhethweni ngoLwezi.

Abantu base Melika abaningi abangabavangeli bavotela uTrump okhethweni lowezi-2016.

Izihloko zakamuva