URamaphosa umemezele ngesimo senhlekelele kagesi 

Lubhalwe nguZukile Majova

UMengameli Cyril Ramaphosa usedale okunye ukudideka ekuphathweni kwezepolitiki emkhakheni wezamandla ngokwethula uNgqongqoshe kagesi.

Ngesikhathi ethula Inkulumo yeSizwe ese-City Hall eKapa ngoLwesine ebusuku, uRamaphosa uphinde wamemezela Isimo seNhlekelele sikaZwelonke mayelana nenkinga kagesi.

“Ukuze sibhekane ngempumelelo nangokuphuthuma nezinselelo esibhekene nazo ngizoqoka uNgqongqoshe kagesi eHhovisi likaMengameli ozothatha isibopho esigcwele sokwengamela konke mayelana nenkinga kagesi okuhlanganisa nomsebenzi weKomoti likaZwelonke lenkinga kagesi.

“UNgqongqoshe uzogxila [kulokhu] ngokugcwele futhi uzosebenzisana nebhodi lakwa-Eskom kanye nabaphathi ekuqedeni ukucishwa kukagesi kanye nokuqinisekisa ukuthi i-Energy Action Plan isetshenziswa ngaphandle kokulibaziseka.”

Kulindeleke ukuthi uMcwaningimabhuku-Jikelele aphinde asebenzisane noNgqongqoshe kagesi ukuze kugwenywe ukuphangwa okukhulu kwezinsiza zombuso ngesikhathi senhlekelele kazwelonke.

Elakuleli lithole umjovo obiza u-$8.5 billion ukuze liyeke ukuthembela kakhulu eziteshini zikagesi ezisebenza ngamalahle aya emithonjeni yamandla.

Kodwa impi yothuli phakathi kukaNgqongqoshe wezokuMbiwa phansi naMandla, uGwede Mantashe kanye noNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni uPravin Gordhan iphazamise ukusebenza kwayo.

UGordhan akasathandwa ngokuzibophezela kwakhe ekwehliseni intengo kwa-Eskom kanye nokwehlukaniswa kweminye yemisebenzi enkampanini kagesi okungase kuthinte abasebenzi abangu-40 000 bakwa-Eskom.

URamaphosa ukubeke kwacaca ukuthi uNgqongqoshe wezamaBhizinisi kaHulumeni usalokhu emele abaninimasheya kwa-Eskom futhi ungumgqugquzeli omkhulu wokuqaliswa kohlaka lwe-Just Energy Transition Framework.

Ngakolunye uhlangothi kulindeleke ukuthi uMantashe aqhubeke nokulwela ukubuyiselwa kweziteshi eziphehla ugesi ngamalahle nokuqhubeka nokuthembela emalahleni njengomkhiqizi omkhulu kagesi.

Wesekwa yiso sonke isigungu esiphezulu se-ANC kanye nomfelandawonye wamaqembu amathathu ofuna ukusindisa uhlelo lwamalahle eMpumalanga kanye namalungu ezinyunyana ze-Cosatu kulo mkhakha.

Ukuze kuqalwe izinjongo zeSimo seNhlekelele sikaZwelonke, uRamaphosa uthe uMnyango wezeZimali kaZwelonke uzothatha isikweletu sika-Eskom sika-R400 billion uphinde uqinisekise ukubolekwa kwemali okuzayo okwenziwe inkampani kagesi.

“Uhulumeni uzokweseka u-Eskom ukuze uthole enye imali yokuthenga udizili wonyaka wezimali. Lokhu kumele kwehlise izinga lokucishwa kukagesi njengoba u-Eskom esezokwazi kusebenzisa izitshalo zawo ezisebenza ngodizili uma uhlelo luba ngaphansi kwengcindezi.”

Kusukela manje, u-Eskom uthenga ugesi ongaphezu kuka-300MW emazweni angomakhelwane.

Ezinye izinyathelo zifaka: Ukukhishwa kwamaphaneli elanga ophahleni ukuvumela abathuthukisi abazimele ukuthi bakhiqize ugesi nokuba nemiklamo eyikhulu yamandla aluhlaza ukuhlinzeka ngaphezu kuka-9,000 MW wamandla amasha kanye namaphrojekthi amasha womkhakha wangasese azoletha amandla amasha angu-2,800 MW, izintambo zikagesi ezintsha kanye neziteshi ezincane e-Western Cape, e-Northern Cape kanye nase-Western Cape ​.

Esithombeni esingenhla: Ukukhishwa kwamaphaneli elanga ophahleni njengengxenye yohlelo olusha lwamandla

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva