Umbulali osemoyeni

I-Coronavirus ibonakala ihlala emoyeni ikakhulukazi ezindaweni ezigcwele abantu noma 

emakamelweni angenawo umoya.

Abantu bakhipha izinhlobo ezimbili zamaconsi uma bephefumula, bekhwehlela noma 

bekhuluma. Amaconsi amakhulu awela phansi. Amancane wona abizwa – ngomphunga phecelezi iaerosol – ohlala emoyeni amahora amaningi.

Abacwaningi ezibhedlela zase-China bathole umphunga ombalwa oqukethe leli gciwane 

emagumbini ezibhedlela, ezitolo ezinkulu ama-supermarkets nalapho kuhlala khona abantu.

Iningi lawo litholakale ezindlini zangasese nasezindaweni ezinabantu abaningi, ngokusho 

kwabezindaba i-Bloomberg News.

Inani eliphezulu kakhulu lomphunga belisemagumbini lapho abasebenzi bezokwelapha 

bekhumulela khona izingubo zokuzivikela. Lokhu kusho ukuthi igciwane elisezimpahleni 

nakwizimfonyo zabo liphinde libe ngumoya. 

Ucwaningo lukhombise ukubaluleka kokungena komoya omncane, ukunqamula izixuku 

nokuthuthwa kwendle ngokucophelela.

Izihloko zakamuva