Ude Ruyter usamile ekutheni bekwenziwa inkohlakalo kwa-Eskom 

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Obeyisikhulu sakwa-Eskom u-Andre de Ruyter usamile kwelokuthi izinkampani ezixhumene nezepolitiki zizenzela umathanda kwa-Eskom ngaphandle kokujeziswa.

UDe Ruyter owake walinganisela ukuthi inkampani ephehla ugesi ilahlekelwa u-R1 billion ngenyanga ngenxa yezinkampani eziphula umthetho, uthe kungenzeka ukuthi uzithatha kancane izibalo zakhe.

Umonakalo wangempela ubungaphezu kuka-R1 billion ngenyanga.

UDe Ruyter uchithe amahora amathathu ngoLwesithathu exoxisana namalungu eKomiti lePhalamende elibhekele ukusebenza kwezimali zikahulumeni (Scopa) ngezinye zezinto azisho ngaphambi kokuthi axoshwe ngoMasingana.

“Lokhu uma kuyiqiniso isilinganiso siqinile futhi sisekelwe ekuhloleni kwami ​​ngokulahlekelwa okwenzeka kwa-Eskom osekufike ezindlebeni zami.”

Uzichithile ezokuthi wehluleka ukwenza umsebenzi wakhe ngokungayibiki inkohlakalo enkampanini kagesi.

“Lolu daba ngalukhuluma kophethe umthetho ophakeme ezweni ukhomishana kazwelonke,” esho ngaphambi kokuthi aphinde aluveze elumatanisa nezikhulu eziqokwe ukhomishana kazwelonke.

“Ngokujwayelekile ngokomthetho wesigaba 34 we-Precca (Umthetho wokuvimbela nokulwa nezenzo zenkohlakalo) walandelwa ngokuxhumana kwami ​​ngqo namaphoyisa aphezulu okubalwa kuwo nokhomishana kazwelonke.”

Kodwa-ke, uDe Ruyter unqabile ukudalula ilungu lekhabhinethi noma owayeyilungu lekhabhinethi owayehlomula ngenkohlakalo kwa-Eskom.

“Inqubekela phambili kungaba ukubuza uNgqongqoshe uPravin Gordhan noDkt uSydney Mufamadi ngoba bazisiwe ngalolu daba futhi bayazi. Nani niyazi ukuthi angeke ngivikeleke,” ephendula ePhalamende.

Lowo owake waba umphathi wakwa-Ekom ukuqinisekisile ukuthi wathola u-R50 million ezinkampanini ezizimele ukuze axhase ukusungulwa kophiko oluphenya amacala athinta ukuphepha kwempahla yakwa-Eskom.

“Kwaba sobala ukuthi u-Eskom udinga uhlobo oluthile lwekhono lokuqoqa ezobunhloli futhi lokhu sakusho ukuthi njengabanikazi bamaphuzu abalulekile kazwelonke sathweswa isibopho sokuvikela lawo maphuzu abalulekile kazwelonke,” kusho uDe Ruyter.

Kodwa-ke, sekube nemibiko engabaza ukwethembeka kweminye yemibiko uDe Ruyter athembele kuyo ukuze ahlabe umkhosi wenkohlakalo eyenzeka kwa-Eskom kodwa iPhalamende alikaze lijule kule mininingwane.

USihlalo we-Scopa uMkhuleko Hlengwa uthe badinga ukucaciselwa kabanzi izinhlaka eziphenyayo mayelana nenqubekela phambili esiyenziwe ngamacala ahlukene abikwe uDe Ruyter.

Esithombeni esingenhla: U-Andre de Ruyter

Izihloko zakamuva