Owesilisa osolwa ngokudlwengula izelamani ezintathu uphinde wadlwengula futhi

Everson Luhanga

Osolwa ngokudlwengula, futhi owaboshelwa ukudlwengula izelamani ezintathu eminyakeni embalwa edlule, usolwa ngokudlwengula uthunjana, oneminyaka eyi-15 ubudala, kuleli sonto ngemuva kokudedelwa esitokisini.

Umsolwa, ongakaboshwa, nomunye abehamba naye, kuthiwa bathumbe intombazane ngesikhathi isendleleni eya esikoleni ngoLwesibili.

Umfundi webanga lesishiyagalombili uthe amadoda amabili amyisa endaweni ese-Alexandra, enyakatho neGoli lapho amdlwengula ephindelela.

Leli cala lilandela iminyaka yokuhlukunyezwa ngokocansi ngumsolwa entombazaneni nezingane zakubo ezimbili ezindala.

NgoZibandlela ngonyaka wezi-2019, izelamani zadalula amacala kubazali bazo, umsolwa waboshwa ngemuva kwenyanga kubikwe udaba emaphoyiseni.

Lezi zelamani manje ezineminyaka eyi-15, omunye uneminyaka eyi-17 noneminyaka eyi-19 ubudala zithi umsolwa waqala ukuzidlwengula ngonyaka wezi-2012, zineminyaka eyisithupha, omunye eneminyaka eyisishiyagalombili omunye eyishumi.

“Ubedlwengula oyedwa ngesikhathi abanye ababili bembuka bese egxumela komunye waze wabadlwengula bonke,” kusho omunye umalumekazi walezi zelamani ekhuluma ne-Scrolla.Africa.

Batshele abazali babo ukuthi uma esebadlwengulile ubebanika izingcezu zesinkwa npondo ukuze bathule. Bathi wabadlwengula izikhathi eziningana eminyakeni embalwa.

Umndeni uthe ngemuva kwezinsuku ezimbalwa eboshiwe umsolwa ubonakale ezihambela yedwa emigwaqeni. Uma kubuzwa ukuthi kungani engagcinwa esitokisini samaphoyisa, amaphoyisa awazange achaze.

Umndeni uthi abaseshi abathathu abaphenye leli cala ngezikhathi ezihlukene sebenqamule ukuxhumana nawo futhi abakwazi ukubathola. Icala lihoxiswe enkantolo ngaphandle kokuthi amalungu omndeni azi ukuthi kungani noma kanjani.

Ubabekazi wabo uthe ukube umsolwa ugcinwe esitokisini, bekungeke kudingeke ukuthi umshana wakhe omncane abuyelwe usizi lokudlwengulwa.

“Usitshele ukuthi laba besilisa ababili bambamba ngemuva, bamvala umlomo ngezandla, bamfaka emotweni yabo ngenkani” kuchaza ubabekazi.

“Usitshele ukuthi bamyise egumbini elithile elokishini lapho laba besilisa ababili bashitshane ngokumdlwengula bephindelela.”

Ngemuva kosizi lwakhe olubi, laba besilisa bamlahla kwelinye lamabhuloho agudla umfula i-Jukskei e-Alexandra.

Intombazanyana yavuka lapho yazithuntutha uthuli yaya esikoleni lapho ayezobhala khona izivivinyo zokuphela konyaka zebanga lesishiyagalombili.

Uvele wakhihla isililo eklasini ngesikhathi sokuhlolwa kwe-geography. Uthisha owayegade izivivinyo wamyisa ehhovisi efuna ukuthola ukuthi kwenzenjani, lapho umfundi wamtshela ukuthi udlwenguliwe.

Izihloko zakamuva