nkukhu egcaluzayo

Umnyango wamaphoyisa waseMelika uxwayise umphakathi ukuqapha “inkukhu enolaka” “ehlulekile  ukuzibandakanya nendlela elungile yokungasondelani kwabantu”.

Umnyango wamaphoyisa aseWalker ekhasini lawo lwezokuxhumana lakwaFacebook uthi le nkukhu ” isabise amakhasimende asebhange yayanaku maATM”. 

Le nkukhu isike yajaha amakhasimende yaphinda yazama ukungena ezimotweni zawo.

Izihloko zakamuva