Indodakazi kaZondi izokwethula uhlelo olusha kwi-YFM

Lwazi Nongauza

Indodakazi yenkakha yomsakazi ongasekho emhlabeni u-Eddie Zondi isizitholele uhlelo olukhulu lomsakazo.

UKeletso Modiba oneminyaka engama-23, owaziwa ngelikaLula Odiba, useyingxenye yohlu olukhulu lwaphakathi nesonto lwe-YFM.

UModiba uthole uhlelo olusha ku-YFM ngemuva kweminyaka eyisikhombisa u-Eddie Zondi edlulile emhlabeni.

Engxoxweni abe nayo nabakwa-Scrolla.Africa, uModiba ukhulume ngengcindezi abhekane nayo yokuqhathaniswa nobaba wakhe kanye nefa afuna ukulishiya kwelikamthaniya.

“Ngakhetha umsakazo ngoba ngiwuthanda ngokweqiniso,” kusho yena.

“Ukusebenza kwami ​​emsakazweni kwaqala ku-VoW FM ngowe-2016. Ngisebenze emsakazweni wasekhempasini ukuze ngifunde, futhi ngithole amava endlela engizosebenza ngayo kwezokusakaza impilo yami yonke.”

Uthe wayengazilaleli izinhlelo zomsakazo zikayise.

“Saba nengxoxo emfushane ngalolu daba kodwa angizange ngikhuthazwe nguye,” kusho uModiba.

UModiba ophothule izifundo ze-anthropology e-Wits University, uthe usekwamukele ukuthi abantu abaningi ikakhulukazi asebekhulile bazomfanisa nalowo owayengumsakazi we-Metro FM.

‘’Ngangikufihla ukuthi ngiyindodakazi ka-Eddie Zondi ngoba ngangifuna ukuzuza impumelelo ngokwami. Kwakungelula ngoba abantu babengifanisa nobaba,” kusho uModiba.

“Ngikholwa ukuthi ngenze okwanele okufakazela indlela yami eyingqayizivele ukuthi ngilunge ngokwanele ukuba ngumsakazi. Umthwalo wokuphila ngaphansi kwesithunzi sikababa wami uyehla kancane kancane.”

Uthe ufuna ukukhunjulwa njengowesifazane owenza izinguquko emkhakheni wezindaba zaseNingizimu Afrika.

“Ngifuna ukukhunjulwa njengentatheli eyadela konke yanika abalaleli bayo ithuba elingcono lokuveza imibono yabo,” kusho uModiba. 

UModiba ubeseneminyaka emibili esebenza ku-YFM. Mhla zi-1 kuMbasa, uqale ukwethula uhlelo olusha i-The Nightcap With Lula Odiba.

Lolu hlelo lomculo nezingxoxo lwasakazwa phakathi kwehora lesi-7 kuya kwele-10 ebusuku.

Izihloko zakamuva