I-Gauteng izomangalela uPiet Rampedi ngodaba olungamanga

Everson Luhanga

Uhulumeni wase-Gauteng uyalele abameli bakahulumeni ukuthi bathathele uPiet Rampedi ne-Independent Media Group izinyathelo zomthetho mayelana necala lizindaba ezingamanga ze-Tembisa 10.

Ithimba le-Scrolla.Africa likhulume noThabo Masebe, okhulumela uhulumeni wase-Gauteng othe uhulumeni uzofuna isinyathelo sokuqala sokuthi i-Independent Media Group ihoxise lolu daba futhi ixolise.

“URampedi kanye ne-Pretoria News bayacelwa ukuba baxolise kuNdunankulu wase-Gauteng uDavid Makhura, uNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke uDkt. uNomathemba Mokgethi, i-CEO ye-Steve Biko Academic Hospital ePitoli, uDkt. uMathabo Mathebula, umphakathi kanye nomhlaba wonkana,” kusho uMasebe.

Esitatimendeni esikhishwe ngoLwesithathu, uMasebe uthe ngomhla ziyi-17 kuNhlangulana ngowezi-2021, i-Pretoria News yashicilela udaba olususelwa esitatimendeni esenziwe yi-Independent Media isola ukuthi uGosiame Sithole wabeletha ama-decuplet esibhedlela i-Steve Biko Academic, nokuthi uhulumeni uzama ukuvala ubudedengu bezokwelapha.

“Lezi zinsolo zingamanga, azinabufakazi, kanti zenzelwe ukungcolisa igama lesibhedlela i-Steve Biko Academic kanye noHulumeni wesiFundazwe sase-Gauteng.”

Uthe osonhlalakahle abasebenzisana noMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi e-Gauteng baxhumana noGosiame ukuthola ukuthi ukuphi ukuze babone ukuthi umnyango ungamunikeza kanjani usizo futhi ubanakekele yena nezingane zakhe.

UMasebe uthe uGosiame wangeniswa esibhedlela i-Tembisa ngomhla ziyi-18 kuNhlangulana ngowezi-2021, kwenziwa nocwaningo oluhlukene lokwelashwa ukuze kutholakale isimo sempilo yakhe.

“Manje sekutholwe ngabasebenzi bezokwelapha ukuthi uGosiame akazange abelethe izingane kulezi zikhathi ezisanda kwedlula.

“Kubuye kwatholakala ukuthi ubengakhulelwe kulezi zikhathi ezisanda kwedlula.”

UHulumeni WesiFundazwe sase-Gauteng uzoqhubeka nokuhlinzeka uGosiame ngosizo lwezokwelapha, lwezengqondo kanye nolwezenhlalo futhi ahlinzeke ngokululekwa angakudinga.

UHulumeni wesiFundazwe sase-Gauteng ukhathazeke kakhulu ngokuziphatha kwe-Independent Media, ikakhulukazi umhleli we-Pretoria News, uPiet Rampedi.

Khonamanjalo, odokotela baluleke ukuthi uGosiame Sithole agcinwe esibhedlela ezinye izinsuku eziyisikhombisa ukuze kuqhutshekwe nokumhlola.

Lokhu kuza ngemuva kokuquleka kwakhe amahora angama-72 ngoLwesibili.

Umthombo wesithombe: @ Mbatha10

Izihloko zakamuva