Ziyavutha izingane zaShenge ngokuqhakanjiswa kukaThulasizwe njenge ndodana yakhe

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Ziyaveva izingane zikaMntwana wakwaPhindangene ngesenzo seSilo uMisuzulu KaZwelithini sokuqhakambisa uNdunankulu kaZulu omusha njenge ndodana kaShenge.

Lokhu kulandela ukuthi iSilo sethule iMeya yaseZululand uMfundisi Thulasizwe Buthelezi njengoNdunankulu kaZulu omusha ngesikhathi kunomgubho wempi yaseSandlwana obuseNquthu ngoMgqibelo. 

Indlela okuthiwa iSilo simethule ngayo uMeya waseZululand kwakheke isithombe sokuthi uyindodana ezalwa uShenge nokudine izingane zakhe.

“Lo muntu engimqokile usebenze kakhulu noMntwana wakwaPhindangene futhi sikhule ndawonye, bekuthi uma sesonile uMntwana wakwaPhindangene asithele induku eqondisa izigwegwe. Ngikhuluma ngomuntu lapha onolwazi ngezifiso zikaMntwana wakwaPhindangene ngalesi sizwe,” kusho Isilo ngoMgqibelo. 

UDkt Bhekuyise Buthelezi ongumkhulumeli womndeni uthe abeneme neze ngokwenzekile ngoba lokhu kukhomba ukuhlanekezelwa ngamabomu kwegama loMntwana wakwaPhindangene ukuqhakambisa uMeya uButhelezi. 

“Siyafisa kucace ukuthi uMeya uButhelezi akasiyona nhlobo indodana kaMntwana wakwaPhindangene. Kuyinto okumele yaziwe ukuthi uyindodana kaBishop Lawrence Buthelezi ongasekho nomaChiliza. Kuyishwa ukuthi umama kaMey uButhelezi uncishwe ithuba lokubongelwa ngokuqokwa kwendodana yakhe ngoba nakhu yenziwa sengathi izalwa uMntwana. Konke lokhu kwenziwe ngamabomu ngoba nesizwe sakwaButhelezi asithintwanga ukuze kutholakale iqiniso kungasatshalaliswa amanga,” kusho uDkt Buthelezi. 

Uqhube wathi bayafisa isizwe nomphakathi wazi ukuthi uMntwana wakwaPhindangene noNdlunkulu wakhe umaMzila banendodana eyodwa esaphila okunguMntwana uZuzifa noseyiNkosi yesizwe sakwaButhelezi kanye nodadewabo ababili okunguMntwana uPhumzile noMntwana uSibuyiselo.

Uthe akupheze ukusetshenziswa kwegama likaMntwana noNdlunkulu wakhe ngeze ukuze baphumule ngokuthula.

Ukusho lokhu nje omunye wemithombo eseNdlunkulu kaZulu esondelene neSilo ihlebele i-Scrolla.Africa ukuthi ukumenyezelwa kukaMeya uButhelezi kwabethusa ngoba kwakukade kuhlelwe ukuba kumenyezelwe uMntwana uZuzifa.

“Ngisho nangosuku lwangoLwesihlanu lwe-Gala Dinner eyabe ise-Glencoe kwakuhlelwe ukuba kube uMntwana uZuzifa owethula Isilo samabandla. Nokho sagcina singafikanga. Yingakho ngisho sifunda inkulumo yokwethula uNdunankulu kaZulu sonke sasizitshela  ukuthi uzomemezela igama likaMntwana uZuzifa,” kuchaza umthombo.

Okhulumela Isilo, uMntwana u-Afrika Zulu akatholakalanga ukuthi aphawule kanti nemiyalezo athunyelelwe yona akazange ayiphendule

Izihloko zakamuva