Ziyakhula izikhalazo zokuthi kuxoshwe izikhulu ezithintekayo enkohlakalweni yemali eyizigidi eziyi-15 yenkundla yezemidlalo yase-Eastern Cape

Lungani Zungu

Izikhulu zikamasipala i-Enoch Mgijima zizimbele umgodi ngemuva kokungaphumeleli kokuthulwa kwesikhungo esisha sezemidlalo esisezingeni elingaphansi kwezigidi eziyi-R15 obekuhloswe ngaso ukuheha abavoti.

Abantu baseNingizimu Afrika basale bebambe ongezansi ngesikhathi izithombe zalesi sikhungo okuthiwa sesisezingeni eliphezulu i-Lesseyton Sports Facility zisatshalaliswa ezinkundleni zokuxhumana, nokwenze kwavuka imibuzo yokuthi ngabe izigidi ezisetshenzisiwe ziyahambisana yini nalesi sikhungo.

UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu e-Eastern Cape (i-CoGTA), uXolile Nqatha, ungenelele lolu daba njengoba izikhalazo zokuthi kuxoshwe lezi zikhulu emsebenzini zikhula.

Esitatimendeni uNqatha uthe: “Sicele ubuholi bukaMasipala Wendawo i-Enoch Mgijima ukuthi buthole wonke amaqiniso ngobubanzi bomsebenzi wale phrojekthi nokuthi yini esiyenziwe kuze kube manje”.

Ulindele ukuthi lo mbiko wemali esetshenziswe kulo msebenzi oqale ngoNdasa ngonyaka odlule ube usuqediwe ekupheleni kwesonto.

Zigqoke umfaniswano wezombusazwe we-ANC, izikhulu ezivela kumasipala wase-Eastern Cape zivule lesi sikhungo ngokusemthethweni muva nje, zisibiza ngokuthi yisikhungo esisezingeni eliphezulu.

Abaningi bababuze ukuthi izigidi eziyi-R15 zisetshenziswe kuphi njengoba lesi sakhiwo kuyinsimu evulekile kuphela futhi inezitulo ezingamboziwe njengoba amalungu omphakathi ambalwa ebehleli khona ngesikhathi kuvulwa lesi sikhungo.

Okunye abaningi abakubone kuhlekisa ukuthi izikhulu zisebenzise ithephu esho ingozi “njengebhande” lokuvula lesi sikhungo.

Lokhu bekungenye yamaphrojekthi i-ANC e-Eastern Cape ebiwasebenzisela ukuheha abavoti ngaphambi kokhetho oluzayo lohulumeni basekhaya lwangomhla wokuqala kuLwezi.

Kodwa-ke, bashaywe izinduku zabo.

Phezu kwezinga elibi lesikhungo, umasipala ume ngezinyawo, wathi lesi sikhungo sihambisana nemali esetshenziswe kuso.

Okhulumela uMasipala uLonwabo Kowa uthe izithombe ezisezinkundleni zokuxhumana ziyadukisa.

“Iphrojekthi isiyonke ihlanganisa uthango olubiyele ngamamitha angama-780, ukwakhiwa kwenkundla yebhola lombhoxo neyebhola likanobhutshuzwayo, ukuqhunyiswa kwamatshe, imisebenzi yomhlaba, imisebenzi yamaqeqeba, ithrekhi yezemidlalo yotshani, izindawo zangasese, amagumbi okushintshela, ukubhoboza imigodi, ithangi lamanzi emvula, indawo ephakeme kakhulu yethangi elikhulu lamanzi, uhlelo lokuhambisa indle olunethangi lokuhambisa indle, ukufakwa kukagesi, izindlu zonogada kanye nezindawo zokuvikela izinsimbi,” kusho uKowa.

Kodwa-ke, izithombe zixoxe enye indaba.

Uthe lesi sikhungo kuhloswe ngaso ukuhlinzeka umphakathi, ikakhulukazi abantu abasha, ngesikhungo esizosebenza njengendawo yokudlala efanelekile futhi sizothwala izigodi zendawo ezingaphezu kweziyisithupha.

Izihloko zakamuva