Zithole usethubeni lokuwina i-Samsung smartphone

Sekuyisikhathi sokuncintisana futhi i-Scrolla.Africa sifuna ukukunika ithuba lokuwina i-Samsung Galaxy A23 yenani lika-R4,500!

Okufanele ukwenze ukuphendula imibuzo emibili ngendlela efanele.

Abangenele kahle umcintiswano bazozithola besenhlanhleni yokuwina umakhalekhukhwini. Owinile uzothola umakhalekhukhwini bese kuthi laba ababili bazoba nenhlanhla yokuthola u-R100 wamavawusha e-airtime yenethiwekhi abayithandayo.

Ukutomula kuzovalwa ngehora lesithupha ntambama ngeSonto mhla ziyishumi kuNtulikazi. Bonke abawinile bazothintwa kwizinombolo zabo ngaphambi kwesimemezelo.

Kulula kakhulu ukungenela lo mncintiswano. 

Okufanele ukwenze ukuthola isibhengezo se-NewsQuiz ngaphansi kwekhasi lokuqala le-Scrolla Data.Lite ngemuva kwalokho ulandela imiyalelo.

Sikufisela inhlanhla!

Izihloko zakamuva