“ZIPHI IZINKOMO ZETHU?” Ubaba wowayeyingoduso kaZuma umthukuthelele ngenxa yokwephula isiko

Lungani Zungu

Indoda eziqhenyayo ngesithembu sayo futhi ehlonipha amasiko ase-Afrika uJacob Zuma uzithola eshayisana nesiko.

Okokuqala uZuma wakhulelisa intokazi wahluleka ukukhokha inhlawulo.

Ube esecela umshado kule ntokazi ngaphandle kokucela isibusiso sikayise ngomkhosi wesintu obizwa ngokuthi umcelo.

Ngokwazi ukuthi lokhu kuzowucasula kanjani umndeni wale ntokazi, uZuma wamenza ingoduso yakhe ngaphandle kokukhokha neyodwa inkomo yelobola.

Manje uFartescue Conco, ubaba wengoduso kaZuma, uNonkanyiso Conco usenele.

Ngokwesiko, umuntu ojwayelekile osebenzayo kulindeleke ukuthi akhokhe okungenani izinkomo eziyisithupha cishe izi-R60,000, ngokukhulelisa indodakazi yomuntu.

Izinhlanga ezahlukahlukene eMzansi zinokuhumusha okwehlukile kodwa emasikweni amaningi esiNguni, izinkomo eziyisithupha ngezokulandelayo:

  • Ukuphuca ubuntombi kowesifazane
  • Ukususa intombazane kontanga yakhe emphakathini
  • Ezikamama okhulise intombazane
  • Ezokuhlanza ikhaya lomndeni
  • Ukukhulelisa intombazane (ukufohla esibayeni sikayise)
  • Isondlo sokunakekelwa kwengane

Ngaphandle kokukhokha inhlawulo nokucela umshado kuNonkanyiso ngomkhosi womcelo, uZuma wayengenalo ilungelo lokususa uNonkanyiso ekhaya lakhe ayokipita naye.

Manje sekuphele iminyaka emithathu indodakazi kaConco yazala indodana yokugcina kaZuma.

Engxoxweni abe nayo ne-Scrolla.Africa, uConco uthe: “Sengithule iminyaka emithathu. Yilokho engikufunayo njengobaba wentombazane. UZuma kumele enze okufanele futhi akhokhe inhlawulo.”

Uthe usekhathele ukujahana noZuma.

“Uqale wathembisa ukuthi uzoyikhokha inhlawulo, kodwa izinto zashintsha,” kusho uConco.

UConco uhlala e-Matatiele, e-Easterrn Cape kanti indodakazi yakhe ihlala eThekwini nendodana yayo.

UNonkanyiso ulingisa emdlalweni wakumabonakude i-The Real Housewives of Durban.

UConco uthe ngesikhathi ezama ukukhuluma noNonkanyiso mayelana nenhlawulo wamcasukela.

“Lolu daba seludale izinkinga phakathi kwami ​​nendodakazi yami. Besihlala sinobudlelwano obushelelayo,” kusho yena.

“Angisakwazi ukukhuluma nendodakazi yami njengoba besenza. Kodwa njengobaba wakhe kumele ngenze okufanele.”

Ubudlelwano bukaZuma noConco bavezwa esidlangalaleni ngowezi-2018 ngesikhathi ekhulelwe. Wayeneminyaka engama-24 ngaleso sikhathi, uZuma wayeneminyaka engama-76 ubudala.

Ngemuva kweminyaka emibili, lobu budlelwano baphenduka baba muncu, okwenza uZuma wamkhipha ekhaya lakhe elaliqashiwe eZimbali enyakatho neTheku.

Namanje akukacaci ukuthi konakalaphi ebudlelwaneni babo, kanti umfowabo kaZuma uKhanya, unqabile ukuphawula wathi akayena umuntu ofanele ukukhuluma ngalokhu.

Kodwa-ke ube esekhwela edilika kuConco, wathi kumele abhekane nalolu daba nomndeni hhayi nabezindaba.

Uthe akazi noma uZuma wayikhokha inhlawulo noma cha.

UNonkanyiso akatholakalanga njengoba ucingo lwakhe beluvaliwe.

Isithombe: Instagram

Izihloko zakamuva