Zikhala ngokusatshiswa izisebenzi ebezihlanza umgwaqo eSamora

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Uyanda udoti onukayo onqwabelana ndawonye endaweni yase-Samora Machel eKapa njengoba abasebenzi abahlanza imigwaqo bephoqeleke ukuthi bayeke ukusebenza ngenxa yokusabela izimpilo zabo.

Laba basebenzi basatshiswe ngodlame ngesikhathi umphathi wabo enqaba ukukhokha imali yokuvikelwa kwabo efunwa abakhwabanisi.

Esinye isisebenzi esingaziwa sidalule ukuthi, “Besazi ukuthi asiphephile ngesikhathi sebebuya okwesibili besitshela ukuthi umphathi wethu kumele akhokhe imali yokusivikela ukuze siphephe.”

Abasebenzi abahlanza imigwaqo ukuze kusizakale umphakathi babhekene nesimo esinzima, abakwazi ukuqhubeka nomsebenzi wabo ngenxa yokusatshiswa ngokulimala.

“Kungani befuna ukukhokhelwa ngento esiza bona?” kubuza omunye wabasebenzi ezwakalisa ukudinwa yilolu daba.

“Ukuqhubeka nokusebenza akuyona into esingazikhethela yona ngoba singase sibulawe uma umphathi wethu engayikhokhi imali.”

Izakhamuzi zase-Samora Machel zicasulwe ukufuna kwalezi zigebengu imali. ULuzuko Volwani, isakhamuzi sakule indawo sithe “Akukuhle ukuthi sihlala endaweni engcolile futhi enukayo ngenxa yabantu abafuna imali elula.

Kunokukhathazeka okukhulayo kokuthi lesi simo singase sithinte nezinye izinsiza ezibalulekile, okungaholela ekuphazamisekeni kwezinto eziqhubekayo emphakathini.

UGrant Twigg, oyilungu lekomidi lemeya e-Urban Waste Management eKapa ​​useqinisekise umphakathi ukuthi iyaqhubeka imizamo yokulwa nesidingo sokuqolwa kwemali.

Unxuse ukuthi basizwe ukuze labo abathintekayo babhekane nengalo yomthetho, wathi, “Sizobonga noma yiluphi usizo umphakathi ongaluletha ukuze kubanjwe labo abathintekayo.”

Izakhamuzi nabasebenzi bakule ndawo bafuna izinyathelo eziphuthumayo kwiziphathimandla ukuze kuqedwe lo mshophi wokuqolwa kwabantu.

“Kumele sisebenzisane ukunqanda lokhu,” kuncenga esinye isakhamuzi.

 “Kuwumsangano ukuthi bafuna abantu bakhokhe imali ukuze bangabanjwa inkunzi yibo laba abafuna imali.

Njengoba udoti unqwabelana futhi nemigwaqo ingahlanzekile, izakhamuzi zase-Samora Machel zisala zidonsa kanzima ngenxa yokuqolwa kwemali okuphazamisa izidingongqangi. 

Lesi simo sesisuse ukucasuka emphakathini ofuna kuthathwe izinyathelo ezisheshayo nezisebenzayo zokubhekana nalolu daba futhi kuphinde kubuyiselwe isimo esijwayelekile emphakathini.

Isithombe esingenhla: Abasebenzi abahlanza imigwaqo eKapa bayeke ukusebenza ngemuva kokuthi izigebengu zifune imali yokubavikela.

Umthombo wesithombe: UBuziwe Nocuze

Izihloko zakamuva