Zigasele kwaZuma izinduna zikhala ngokuxhoshwa imali yazo

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Izinduna zamakhosi KwaZulu-Natal zigasele kowayenguMengameli uJacob Zuma ziyokhala ngokugejulwa kwemali yazo engu-R600 million ayezisayinele yona ngo-2013.

Zikhala ngokuthi le mali okwakumele uma isikhokhwa kuzo umuntu ngamunye athole imali ebalelwa ku-R400 000 ithathwe yonke abanye bagcina sebethole o-50 000 kuya ko-R150 000.

Izinduna zikholwa ukuthi imali yazo yebiwe izikhulu zikaHulumeni njengoba zithi azisathembi lutho. 

Zisabise ngokuthi zizovele zidube ukhetho zivimbe nokuthi kungavotwa ezindaweni zazo uma lesi simo singalungiswa.

Enye yezinduna uNkk Sizakele Nhlebela ithe le mali bayilinde kusuka ngo-2013 ngesikhathi uZuma eyisayinela esenguMengameli kwaze kwaba ngu-2023 lapho uNdunankulu uNomsa maDube Ncube ememezele ukuthi esikhundleni zizokhokhelwa imali engu-R600 million.

Phambilini kwakuvele ukuthi izinduna zizokhokhelwa isamba esingu-R2.5 billion kodwa uHulumeni wesiFundazwe wathi kuthe uma ebuyekeza izibalo kwavela ukuthi kumele izinduna zikhokhelwe imali engu-R600 million uma kubalwa kusuka ku-2013.

UZuma kuthiwa uthe uyafisa ukuyilwa le ndaba kodwa amandla akasenawo ngoba sebemunqindile.

Okhulumela uMnyango wezokuBusa nokuBambisana neziNdaba zoMdabu uMnuz Siboniso Mngadi uthe inkinga kube ukuthi le mali ithathwe intela ingxenye yayo.

“Kuyishwa ukuthi izinduna sezicabanga ukuthi imali yazo ikhwabanisiwe. Empeleni ngaphambi kokuba iphume uNgqongqoshe uMaSithole Moloi ubenochungechunge lwemihlangano lapho ebesuke ehambisana khona nabakwa-Sars abaqoqa intela. Yiboke abebecacisela izinduna ukuthi izodonswa kanjani intela uma imali yabo eyisamba isikhokhwa kumuntu ngamunye,” kusho uMngadi.

Uthe kumanje sekukhokhelwe amaphesenti angu-90 ezinduna kanti lezi esezashona udaba lwazo lusingethwe imindeni kanye no-Master of High Court.

Unxuse ukuba uma izinduna kukhona ezingakuboni kahle azivakashele eMnyangweni wezokuBusa nokuBambisana neziNdaba zoMdabu ukuze zicaciseleke.

Izihloko zakamuva