Zeluliwe izincwadi zezimvume zokuhlala kuleli kwabaseZim

I-Zimbabwean Exemption Permits (ZEP) obekumele ivalwe ngomhlaka-30 kuNhlangulana yelulwe ngezinye izinyanga eziyisithupha.

Ukunwetshwa kuza ngemuva kokungena kwezinhlelo zokusebenza ezisakazwa nsuku zonke ngoNhlaba njengoba usuku lokuvalwa lusondela ngokushesha.

UNgqongqoshe wezaseKhaya u-Aaron Motsoaledi uthe uMnyango uthola izicelo zama-visa eziphakathi kuka-1 000 no-1,500 kanye nokuhoxiswa nsuku zonke wathi sekutshalwe izikhulu eziningi ukuze zisize ngalezi zicelo eziningi.

“IKomiti lokweLuleka loMnyango i-DAC eliholwa uDkt Cassius Lubisi selibhekene nokwanda kwesibalo sezicelo zama-visa,” kusho uMotsoaledi.

Ngaphansi kokwelulwa kokuvalwa akekho umnikazi we-ZEP osebenzayo ozoboshwa, ayalelwe ukuthi aphume ezweni noma avalelwe ukuze adingiswe nganoma yisiphi isizathu esihlobene nokungabi nesitifiketi sokukhululwa esisemthethweni.

Umnikazi wencwadi yemvume uzovunyelwa ukuthi angene aphinde aphume kuleli inqobo nje uma ethobela yonke imithetho yokungena noma yokuphuma.

“Abanikazi be-ZEP ngeke kudingeke ukuthi baveze imvume yokukhululwa noma incwadi egunyaza ukuthi bahlale ezweni phakathi nalesi sikhathi sokululwa,” kusho uMotsoaledi.

Ngesikhathi i-Zimbabwe ibhekene nezinkinga zepolitiki kanye nezomnotho ngo-2008 abantu abaningi base-Zimbabwe baqala ukubalekela kuleli. Ngaleso sikhathi uHulumeni wakuleli wathatha isinqumo sokuvumela abantu base-Zimbabwe ukuthi bahlale baphinde basebenze kuleli. Le ncwadi yemvume selokhu yaziwa ngokuthi i-ZEP.

Izimvume zangempela bekumele ziphelelwe isikhathi ngoZibandlela nyakenye. Kodwa-ke, lolo suku lokuvala lwandiswe ngezinyanga eziyisithupha ezizophela ngomhlaka-30 kuNhlangulana kulo nyaka ukuze kuvunyelwe abanikazi bezincwadi zemvume ukuthi bafake izicelo zamanye ama-visa atholakalayo.

I-ZEP isilulwe ngezinye izinyanga eziyisithupha ezizophela ngomhlaka-31 kuZibandlela.

Kulindeleke ukuthi uMotsoaledi acele uNgqongqoshe wezoBudlelwane bamazwe ngamazwe kanye nokuBambisana uNaledi Pandor ukuthi axhumane nenxusa lase-Zimbabwe alazise ngokwelulwa kwalezi zincwadi.

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe wezaseKhaya uDkt Aaron Motsoaledi

Umthombo wesithombe: Facebook/home affairs page

Izihloko zakamuva