Yonke into ethinta ugesi kuleli iphethwe uMantashe

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Njengoba isigaba sesithupha sokucishwa kukagesi sesiphenduke insakavukela kuleli uGwede Mantashe uNgungqongqoshe wangempela kagesi kodwa akekho noyedwa ofuna ukubhekana naye.

Akagcini nje ngokuhola ezokumbiwa phansi namandla kodwa uthathe izintambo kwa-Eskom ukuze abe ummeli wabanikazi bamasheya enkampanini ephehla ugesi okungumsebenzi wesikhashana kaNgqongqoshe wezamaBhizinisi kaHulumeni uPravin Gordhan.

Njengoba u-Eskom udlulela eMnyangweni wezokuMbiwa phansi naMandla ngokunqunywe ingqungquthela ye-ANC,uMantashe uzoba umphathi kaNgqongqoshe kagesi uKgosientsho Ramakgopa.

Ihhovisi likaRamakgopa lingaphansi kwehhovisi likaMengameli kodwa empeleni ungumphathi wephrojekthi kaMantashe.

Kulokhu inkinga yethu enkulu ngeyamandla futhi uMantashe usenamandla kakhulu usefana noMengameli ongaqokwanga.

UNgqongqoshe kagesi akakwazi ukuba sohlangothini olungalungile lukaMantashe futhi ngoLwesine ubezama ngakho konke ukuqinisekisa uMkhandlu kaZwelonke wezifundazwe ukuthi akukho ukungaboni ngaso linye phakathi kwakhe, uGordhan noMantashe.

“Umbono wokuba khona kwengxabano uyindaba yomphakathi eyakhiwe ndawana thize.”

Uthe uMantashe nguyena onegunya ngakho-ke, ungumqaphi omkhulu wohlelo oludidiyelwe lwezinsiza.

Lokhu kusho ukuthi uMantashe unquma ukuxuba kwamandla ezwe; ukuthi mangakanani amandla okufanele aqhamuke endaweni yokugcina amabhethri, i-solar, i-hydro, i-nuclear, namandla ashisayo ngendlela yeziteshi eziphehla amandla amalahle ezenza ngayo.

“Njengoba sibheka isizukulwane esisha, siya kuDMR (uMantashe) siyosho ukuthi manje sekuyisikhathi sokwenza okuhlukile.

“Nokuthi ukwenza kanjani lokho; isabelo samandla azokhiqizwa ubuchwepheshe obuhlukahlukene ukuthi ubheka i-IRP ukuthi ithini nokuthi ithi okulandelayo kuzovela ezintweni ezivuselelekayo, okulandelayo kuzovela emoyeni, okulandelayo kuzovela kwi-nuclear nokunye njalonjalo.”

UMantashe ulawula leyo nqubo kuze kufike ekutheni kube khona obhidayo.

“Uma usufinyelele kuleso simo lowo muntu noma labo bathuthukisi bazobe besebenzisana noNgqongqoshe kagesi,” kusho uRamakgopa.

Sekuphele amasonto uNgqongqoshe kagesi elinde uMengameli uCyril Ramaphosa ukuthi amnike amanye amandla okwenza umsebenzi wakhe okusho ukuthi athathe amandla amakhulu kuMantashe.

UMengameli ngeke akwazi ukuqinisa isandla kuMantashe njengoba osephinde waqokwa njengoSihlalo kazwelonke we-ANC enguzakwabo onamandla owasiza uRamaphosa ekutheni aphumelele engqungqutheleni yokugcina yokukhetha ubuholi.

Uphinde asekelwe iKomiti eliPhezulu likaZwelonke leqembu elifuna ukuthi iziteshi zikagesi eziqhutshwa ngamalahle zihlale zingabakhiqizi bakagesi ovuselelekayo, amanzi, omoya kanye nelanga.

NgoLwesithathu, ibhodi lakwa-Eskom lithe azikho izinhlelo ezisheshayo zokuthi u-Eskom utshale imali ukuze ukhiqize amandla amasha.

Ukunikeza amandla angaka kumuntu okholelwa embangweni wamalahle kuze kube manje sekuholele ekutheni kuphunyuzwe kancane uHlaka lweNguquko luka-R155 billion olwenzelwe ukuxhasa ngezimali ukusuka ekuthembeleni kakhulu emalahleni kuya emithonjeni yamandla avuselelekayo.

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe wezokuMbiwa phansi naMandla uGwede Mantashe uphethe ukhiye wokuqeda inkinga yamandla kagesi kuleli.

Umthombo wesithombe: @Mantashe

Izihloko zakamuva