Yize engazange asinqobe isicoco sikaMrs South Africa kodwa usenza kahle ekubeni umshadikazi weNxusa

Sizwe Sibiya

Ukuba yiNkosikazi yeNxusa laseNingizimu Afrika e-Mexico yikhona okuqale kwagqugquzela uThando Mbokazi ukuba angenele umncintiswano kaMrs South Africa wango-2021.

Ukuwina lo mncintiswano, ubecabanga ukuthi kuzomsiza “ekuxhumaneni nasekuqongeleleni imali … yezinhlangano zomphakathi zaseNingizimu Afrika kanye nomphakathi wase-Afrika ose-Mexico.”

Lolu bekuwuhambo lokuqala lukaThando olukude kanye nokuphuma ngaphandle ezweni. Wayekade efinyelele kowamanqamu emincintiswaneni yonobuhle engaphezu kwemihlanu ngonyaka ka-2000, futhi waba nolwazi nokwazi ukuphumelela kulomncintiswano.

Kepha bese kuphele iminyaka engaphezu kweyi-15 agcina ukungenela umncintiswano, ngakho-ke ubazi ukuthi le nselelo ibingeke ibe lula.

“Ngithuthele eGoli ngakhuluphala ngoba bengingayi ukuyozivocavoca ejimini ngoba bengingenabo ubulungu bukazwelonke. Yize ngangikuthanda ukumodela umzimba wami ubungabukeki ufanele.”

Kodwa mhla zi-5 kuNdasa, wamenyezelwa njengomunye wabangenele abadlulele kowandulela owamanqamu kaMrs SA ekhasini lomncintiswano lika-Instagram.

Ukuba kumqhudelwano ohamba phambili kwabesifazane abashadile, uMrs SA, uThando uthe, kungaphezulu kokuba inoma imuphi umncintiswano wonobuhle kodwa kunveminye yemizami “yokufukula abesifazane abashadile” ezweni,.

Mhla zi-18 kuNdasa, kumenyezelwe owinile kulo mncintiswano ku-Instagram, kodwa ngenkathi uThando enethemba lokufunda igama lakhe eceleni kwamagama abadle umhlanganiso “wendawo yokuqala,” udumele ngesikhathi ebona ukuthi uNkk Thenjiwe Mdluli wase-Edenvale eGoli e-Emperors Palace nguyena odle umhlanganiso.

UThando oneminyaka engama-40 ubudala odabuka eThekwini, uthole ukuthi usekwazile ukuphumelela endimeni yakhe yobunxusa, futhi usethole ukwaneliseka ngalempumelelo.

Ngenkathi eshada neNxusa uDennis Thokozani Dlomo, kokuningi kwafanele abe umama ezinganeni eziyisishiyagalombili, “ezineminyaka ephakathi kwengana-38 neyi-7 ubudala.” Uthe kufanele futhi abambe iqhaza elibonakalayo lobunxusa ngokubamba iqhaza ezinhlelweni zokuthuthukisa umphakathi nge-Diplomatic Spouses Association.

“Ngizizwa ngihloniphekile ngokuba ngumlingani wenxusa njengoba kusho ukuthi nami ngiyingxenye yokumela iNingizimu Afrika,” kusho uThando, engeza ngokuthi ubuye wagxila ekuqedeni izifundo zonyaka wakhe wesibili ze-BA in Communications.

“Ngiyathanda ukusebenza kwezokuxhumana kwabezindaba nasekuthuthukiseni umphakathi. Iziqu lezi zizongisiza ukuqonda kahle lo mkhakha.”

Umthombo wesithombe: Sihlinzekiwe

Izihloko zakamuva