Wesule isugubhukane usihlalo wenyuvesi

Lubhalwe i-GroundUp

USihlalo woMkhandlu weNyuvesi yaseKapa uBabalwa Ngonyama wesule esikhundleni ngokushesha.

Lokhu kuza ngemuva kwesiphakamiso sokuthi asuswe esikhundleni ngokushesha ebesisembikweni wesikhashana ophuma kwisigungu esinamandla amakhulu esasungulwa ukuze siphenye ngokusebenza kwenyuvesi yaseKapa.

Lesi sigungu sihlanganisa iJaji uLex Mpati (usihlalo), iJaji u-Azhar Cachalia, uDkt Bernadette Johnson kanye noDkt Patricia Hanekom.

Umbiko wesigungu wangomhlaka-17 kuNhlaba uthi okwamanje amaqiniso atholakala ebufakazini obungaphikiswa bofakazi anele ukuphetha ngokuthi ukuba khona kukaNgonyama njengosihlalo woMkhandlu kuyingozi enkulu kule nyuvesi.

“Lokhu kanye nemizamo yakhe esabisayo yokuphazamisa umsebenzi wesigungu ngesu lomthetho elingacatshangwa kahle kuwubufakazi obengeziwe bokuthi akathembekile ukuthi angafeza umsebenzi wakhe wokwethembeka enyuvesi,” kusho umbiko.

“Ukususwa kwakhe akukwazi ukulinda ukuthi isigungu siphothule umsebenzi waso bese siphothula umbiko waso ingasaphathwa eyokulinda ukuthi udaba luye enkantolo. Amaqiniso acacile futhi uMkhandlu kumele usebenze.”

Esitatimendeni sangomhlaka-22 kuNhlaba uNgonyama uthe uthathe isinqumo sokuhoxa esikhundleni sakhe ngemuva “kokucabanga okujulile.” Uthe ubuye wacabangela izimo zakhe zamanje mayelana nempilo yakhe.

Uthe ubelokhu eweseka njalo umsebenzi wesigungu.

“Kodwa bekuyinto eyodwa ukugxila ekuthuthukiseni inyuvesi yaseKapa; kuwudaba oluhluke ngokuphelele ukusebenzisa lolu hlelo ukuzama ukusola omunye umuntu,” esho.

Uthe iqiniso ukuthi lesi sigungu sinqabile ukumnikeza imvume yokufinyelela ezitatimendeni ezimelene naye “ezingahambisani nemfundiso eyisisekelo yokulunga kwenqubo.”

Ufake isicelo enkantolo ukuze kutholakale ubulungiswa balokhu futhi yikho okuholele ekutheni kukhishwe umbiko wesikhashana.

Umnyombo wophenyo bekuwukuthi ngabe lowo owayeyiphini likashansela wale nyuvesi ngaleso sikhathi uSolwazi Mamokgethi Phakeng kanye noNgonyama badukisa isikhulu senyuvesi kanye nesigungu ngezizathu zokushiya kwesekela likashansela kwezokufundisa nokufunda uSolwazi Lis Lange.

Bathi uLange wesule ngenxa yezizathu zakhe. ULange uthi uphoqiwe ukuthi asule esikhundleni.

NgoNhlolanja kulo nyaka uMkhandlu ugunyaze isivumelwano sokuqeda inkontileka yokuqashwa kukaPhakeng futhi ngokusho kwesigungu usebunqamulile ubudlelwano bakhe nenyuvesi.

Isigungu sithe nakuba uPhakeng esekhiphe ubufakazi kabili uNgonyama usenqabe kaningi ukuxoxisana nabo.

“Kuyacaca ukuthi akazimisele ngokunikeza isigungu ubufakazi naphezu komsebenzi wakhe wokwethembeka wokwenza lokho. Ukhala ngokuthi isigungu asimphethe kahle. Akukho okubambekayo noma ubufakazi obusekela lesi sikhalo,” kusho isigungu.

Esithombeni esingenhla: INyuvesi yaseKapa

Umthombo wesithombe: GroundUp

Izihloko zakamuva