Wenza imali enhle odayisa amaqanda kweyezemidlalo 

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Sekuphele iminyaka emihlanu u-Elias Sopazi edayisa amaqanda ezinkundleni zezemidlalo i-Vuyiseka e-Philippi, eKapa futhi usacabanga ukuthi kuwumqondo ophusile.

Ubaba wezingane eziyisishiyagalombili owathatha umhlalaphansi wase-Philippi, eKapa ​​udayisa amaqanda ngoba engafuni ukuboleka imali njengoba esalinde imali yakhe yempesheni.

Udayisa amaqanda angu-60 ngosuku kanti ubiza u-R1,50 iqanda ngalinye futhi lokho kumnika inzuzo ka-R90 ngosuku.

“Ukuthengisa amaqanda kwaba isinqumo esihle,” etshela i-Scrolla.Africa.

“Sihola ekuqaleni kwenyanga futhi ukudla esikuthengayo akusifikisi osukwini olulandelayo lwempesheni, kodwa anginankinga ngoba ngisebenzisa imali engiyenza lapha.”

Uthe akukhona ukuthi uhulumeni umnika izigidi.

“Ngiyabonga ngalokho engikutholayo kodwa lokho ngeke kungivimbe ekutheni ngenze imali eyengeziwe futhi ngidinga imali eningi kunemali yempesheni,” esho.

Uthe wakhetha inkundla yezemidlalo ngoba abadlali bayalamba ngemuva kwemidlalo.

“Ngiyabanakekela kanye nabalandeli babo. Kwesinye isikhathi baqeda amaqanda angu-60 bese befuna amanye kodwa angifuni ukusala namaqanda angadayiswanga,” esho.

“Ngiyabonga ukwesekwa abanginikeza khona nokuhlonipha ibhizinisi lami.”

Esithombeni esingenhla: U-Elias Sopazi 

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva