Webe izinkomo ukuze ayolobola

Lungi Langa

Lo mlisa ubenenyanga nje emazi lona wesifazane kodwa ubesevele exoxisana nomndeni wakhe ngamalobolo.

Umndeni ucele izinkomo ezingu-11 kanti lo mlisa (30) uthembise ukuthi uzoziletha zonke ngeSonto.

Kodwa ubengenayo ngisho neyodwa inkomo.

Ngakho-ke uye wanquma ukuyozintshontsha.

Lingakapheli isonto ubesekwazile ukuntshontsha izinkomo ezingu-11 emindenini emine ehlukene eMkhwakhweni nasoPhongolo KwaZulu-Natal.

Manje amaphoyisa azitholile izinkomo kodwa umsolwa ugcwele amathafa.

USihlalo wenhlangano elwisana nokwebiwa kwemfuyo endaweni iSikhebhe uMnu Wilson Mavimbela, uthe bazithele phezu kowesilisa egquba izinkomo ngeSonto ekuseni.

“Siye samcela incwadi emgunyazayo ukuthi izinkomo ezakhe wehluleka ukuyiveza. Kunalokho uthe ubesiza izinkomo ukuze ziwele umgwaqo. Ngesikhathi eqaphela ukuthi ungazela kwinhlangano uye wabaleka. Sithathe izinkomo sazigcina sabe sesibiza amaphoyisa,” kusho uMavimbela.

Ngokusho kukaMavimbela ngokuhamba kwesikhathi bahlangane nabalisa ababili abathe bangabasekhweni balo mlisa basendleleni yokuyohlangana naye.

Baye bachaza ukuthi lo mlisa ubeletha izinkomo kubo ezolobola udadewabo.

“Ngesikhathi intombi ifika isitshele ukuthi inenyanga ithandana nalo mlisa. Uthe akazi ukuthi uphumaphi. Ngesikhathi siphenya siye sathola ukuthi ungowase-Vryheid,” kusho uMavimbela.

“Sithole nokuthi ubesebenzisa izibongo ezintathu ezahlukene, esakwaKhumalo, esakwaDlamini nesakwaZungu. Intombi ibimazi ngesakwaKhumalo.”

UMbuzeni Nxumalo onenkomo kulezi ezitholakele, uthe inkomo yakhe intshontshwe ngoLwesine ntambama.

“Uma ngingamthola umuntu ontshontshe izinkomo zami, ngicabanga ukuthi ngizombulala ngoba zondla umndeni wami futhi ngibuye ngizidayise ukuze ngifundise izingane zami,” esho.

Okhulumela amaphoyisa uConstable Thenjiswa Ngcobo usenxuse umphakathi ukuthi ulekelele ngolwazi mayelana nokuthi umsolwa ukuphi.

“Izinkomo ezingu-11 ezishaqwe ngamaphoyisa zizovalelwa kuze kutholakale umnikazi wazo osemthethweni,” kusho uNgcobo.

Abanolwazi ngomsolwa bayacelwa ukuthi bathinte uKaputeni Ntshayintshayi ku-082 557 7670, ku-Crime Stop ku-08600 10111 noma babike ngokungaziwa ngohlelo lwe-MySAPS.

Izihloko zakamuva