Wamukelekile e-Silvertown lapho abafileyo banezindawo ezingcono kunalabo abasadla anhlamvana

Joseph Chirume

Umasipala uhlulekile ukuhlinzeka ngezinsiza ezanele kubahlali base-Silvertown, ngakho-ke baphoqeleke ukuthi basebenzise amathuna njengezindlu zangasese zomphakathi.

Idlanzana lezindlu zangasese ezingomahamba nendlwana kule ndawo kusobala ukuthi zincane kakhulu kubahlali abangamakhulu e-Silvertown, eduze nesiqiwi i-Hankey.

Abaningi bathi abafuni ukusebenzisa izindlu zangasese njengoba zihlala zichichima futhi basaba ubungozi bokuthola izifo ezifana nekholera.

I-Silvertown yasungulwa ngonyaka owedlule nguMasipala wase-Kouga kanti iningi labahlali lathuthelwa lapha lisuka e-Stofwolk eyayisendaweni eyixhaphozi.

URochelle Antonie ongomunye wabathuthelwa e-Silvertown futhi uhlala nezingane zakhe ezintathu endaweni yokukhosela anikezwa ngumasipala – kodwa iyavuza uma lina.

Uthe ubejabule ngesikhathi bethuthelwa kule ndawo kodwa empeleni akukho okungcono kunalapho ebebehlala khona.

“Azikho izindlu zangasese futhi siya emathuneni endawo ukuze sizikhulule,” kusho yena.

“Abekho ompompi bamanzi futhi amathangi amanzi awafiki njalo. Abanye abantu bathenga amanzi asemabhodleleni ngenkathi abanye besokola.”

Uthe bayaphithizela ekuseni beyothulula amabhakede endle emathuneni.

“Abanye abantu bavele baqoshame khona la emangcwabeni babonakale bezikhulula,” esho.

“Umasipala kufanele unikezele ngezindlu zangasese ezingomahamba nendlwana kanye nompompi bamanzi.”

Umhlali ogama lakhe linguKlaas uthe uhlanganisa indle yomndeni ezikhwameni zopulasitiki bese eyiphonsa emathuneni ekuseni.

“Angicabangi ukuthi abafileyo bayajabula uma amathuna abo ehlukunyezwa. Siqalekisiwe ngoba asibahloniphi abangasekho. Sisengcupheni yokuthola ikholera ngoba kunendle eningi endaweni,” kusho uKlaas.

IMeya kuMasipala wase-Kouga, uHoratio Hendricks ithe imigomo isivele ibekelwe ingqalasizinda yase-Silvertown.

Akazange avume ukuthi abahlali baphoqeleke ukuthi bakhe indlu yangasese yomphakathi engahloniphekile, wathi, “Kunezindlu zangasese ezinamakhemikhali, amapayipi okuhambisa amanzi kanye namathangi amanzi e-Silvertown. Ezinye zalezi zinsizakalo zizohlinzekwa onyakeni omusha wezimali.”

Izihloko zakamuva