UZweli Mkhize “wenze ngokungafanele futhi wenza ngokungemthetho” kodwa uphume engenacala

Lungani Zungu

Umbiko we-Special Investigating Unit (i-SIU) nge-Digital Vibes uthole ukuthi lowo owayenguNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Zweli Mkhize waqamba amanga futhi wenza izinto “ngokungafanele futhi ngokungekho emthethweni”.

Yize kunjalo, i-SIU yathola imiphumela ebucayi, kodwa ayizange iphakamise amacala obugebengu ayebekwe uMkhize – yamvumela ukuba ashiye inkontileka yezigidi eziyi-R150 engenazo izikweletu.

Umbiko wamakhasi ayi-114 wangomhla zingama-30 kuNhlangulana ukhishwe ngokusemthethweni nguMengameli uCyril Ramaphosa ngoLwesithathu ekuseni.

UMkhize uphinde wasolwa ngokucindezela owayenguMqondisi-Jikelele uPrecious Matsoso ukuthi aqoke i-Digital Vibes ukuthi iphathe isu lokuxhumana le-National Health Insurance (i-NHI) bese kuthi kamuva kube i-Covid-19 ngowezi-2020.

Emyalezweni ka-WhatsApp wangomhla ziyi-15 kuNtulikazi ngowezi-2019 oya kuMatsoso, uMkhize wathi: “Sawubona DG. Ngicela uhlele amalungiselelo ezinkontileka. Ngicela ucele uhlelo lokuqala lokuqalisa i-NHI bese uhlela uhlelo lokuxhumana ngoLwesihlanu kumuntu ngamunye njengoba kuxoxiwe.”

I-Digital Vibes yinkampani yezokuxhumana ephethwe ngabasondelene kakhulu noMkhize uTahera Mather noNaadhira Mitha.

I-SIU iphonsele uRamaphosa inselelo, yathi kufanele athathe izinyathelo “eziphezulu” kuMkhize.

Kodwa-ke, lesi siphakamiso kungenzeka singasebenzi njengoba uMkhize engaselona ilungu leKhabhinethi kaRamaphosa kulandela ukusula kwakhe ngoNhlangulana mayelana nenkontileka engundabamlonyeni ye-Digital Vibes.

Umuntu i-SIU ethe kumele abekwe amacala obugebengu yilowo owayengumphathi-nomqondisi obambile eMnyangweni wezeMpilo uDkt Anban Pillay.

Umangalelwa ngokuchezuka enqubweni ejwayelekile yokuthengwa kwempahla ngesikhathi kunikezwa inkontileka ye-Digital Vibes.

UPillay naye uyathinteka kulo mbiko ngezingxenye zokuphula izingxenye zoMthetho Wokuphathwa Kwezimali Zikahulumeni ngokuvuma izinkokhelo ku-Digital Vibes.

I-SIU ilandele umkhondo wemali kusuka ku-Digital Vibes ukuya emndenini kaMkhize:

● Umbiko uthi i-Digital Vibes yakhokha imali eyizi-R6,720 ngokulungisa indlu kaMkhize.

● Kwadluliswa imali eyizi-R300,000 engukheshi kundodana kaMkhize uDedani.

● Uthengele ipulazi likaDesani eliseMgungundlovu i-Land Cruiser eyisekeni ngemali eyizi-R160,000.

Abanye abantu abathintekayo yilaba:

● UPopo Maja, inhloko yezokuxhumana emnyangweni futhi oyilungu leKomidi Lokuhlola Amathenda (i-TEC).

● UShireen Pardesi, umqondisi omkhulu nelungu le-TEC.

● USenzeni Ngubane, ilungu le-TEC.

● UDkt Sandile Buthelezi, umqondisi jikelele emnyangweni.

● UP Ngobese, umabhalane wezokuphatha emnyangweni kanye nomsizi kaNks Pardesi.

● UReginald Ngcobo, ilungu le-TEC.

● U-Ian Van der Merwe, umphathi omkhulu wezezimali kulo Mnyango.

Imizamo yokuthola uMkhize ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala kaningi lingena ku-voicemail.

Izihloko zakamuva