UZuma uyathinteka emalini eyisigidi eyalahleka okwakumele inikezwe iNdlovukazi uSibongile

Celani Sikhakhane

Isamba semali eyisigidi esisodwa samarandi esanikelwa nguNelson Mandela kunkosikazi wokuqala weSilo samaBandla uGoodwill Zwelithini sanyamalala kwi-akhawunti kaJacob Zuma.

Manje sekuyindaba yenqubo yeNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu.

UZuma uvele enkantolo izolo ebhekene necala lenkohlakalo, ukukhwabanisa nokushushumbisa imali.

La macala eza ngemuva kwezinsolo zokuthi lowo owayenguMengameli wayefuna ukugwazelwa ngemali eyizi-R500 000 ngonyaka enkampanini yezikhali yase-France i-Thales ukuze avikeleke kwezepolitiki ophenyweni oluzayo.

Enkantolo izolo, udaba lokulahleka kwemali eyisigidi esisodwa, olwaqala ngowezi-2004, lwethulwa ngummeli wase-Thales, u-Advocate Samantha Jackson.

Ngowezi-2000, iNdlovukazi uSibongile wakhononda kuMadiba ngokuthi iSilo uZwelithini asisamnakekeli futhi udinga imali yokulungisa isigodlo sakhe nokuthumela izingane zakhe enyuvesi.

Uzamile nokuyisa iSilo uZwelithini enkantolo ukuze ondliwe, kodwa abameli bakhe bameluleka ngokuthi angakwenzi lokho.

Efunda kulo mbhalo, u-Advocate Jackson uthe: “Ngomhla ziyi-17 kuMfumfu ngowezi-2000, uMnu uMandela wakhokha imali eyizigidi ezimbili kummangalelwa wokuqala [uZuma], kanti kuleyo mali isigidi esisodwa samarandi  kwaku ngese-Zuma Education Trust kwathi isigidi esisodwa esisele sabekelwa ukulungiswa kweNdlunkulu yaseBukhosini nge-Development Africa lapho i-akhawunti bekufanele ivulelwe khona.”

Isigidi esisodwa samarandi obekufanele sifakwe kwi-akhawunti yasebhange ye-Development Africa safakwa kwi-akhawunti kaZuma.

“Mhla ziyi-18 kuMfumfu uShaik, ngaphandle kokugunyazwa, wakhipha imali eyizi-R900,000 ngokungemthetho eyayibekelwe ukuyolugisa eNdlunkulu kwi-akhawunti yommangalelwa wokuqala wayikhokha kwi-akhawunti yakhe yezinhlangano zakhe ukunciphisa izikweletu ezibhekele ukusetshenziswa kwemali engasebenzi,” kusho uJackson.

Ngesikhathi uZuma ekhipha isheke evuna i-Development Africa ngemali elinganiselwa kusigidi esisodwa samarandi, uShaik wamisa leli sheke ngoba wayazi ukuthi ayikho imali eyanele yokuhlonipha isheke.

“UNgqongqoshe uMkhize, njengomphathiswa we-Development Africa, wabhekana noShaik ngokuthi kumele akhokhe imali ayithathile kodwa wehluleka ukwenza lokho,” kuphetha uJackson.

Izihloko zakamuva