UZuma namaqhinga akhe omshoshaphansi

Lubhalwe nguZukile Majova

UJacob Zuma ubelokhu enza iqhinga ngemuva kwelinye engqungqutheleni kazwelonke ka-55 ye-ANC, lapho okuhlangene khona izithunywa ezingu-5 000 ukuzokhetha ubuholi obusha beqembu.

NgoLwesine, sekusele usuku kuqale ingqungquthela, uZuma uye wazama ukukhohlisa wonke umuntu ngokuthi akholelwe ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa ubekwe icala nokuthi usebekelwe usuku lokuya ezinkantolo.

Ukuthweswa icala kanye nokuvela enkantolo ngecala lobugebengu kuyisidingo esimqoka ekusetshenzisweni komthetho we-ANC wokushenxa esikhundleni.

Kodwa izithunywa zengqungquthela zikhombise ukungabi nandaba neqhinga likaZuma.

Kanti ngoLwesihlanu, uZuma uye walinda kwaze kwaba ngesikhathi uuRamaphosuqala ukwethula umbiko wakhe weqembu ngaphambi kokuthi angene ehholo elikhulu waphazamisa inkulumo njengoba abasekeli bakhe bevele baqala ingoma ethi “Wenzeni uZuma.”

Ube esenza into engajwayelekile; esikhundleni sokunyukela esiteji ukuyohlala nezicukuthwane ze-ANC kanye noMengameli baphambilini be-ANC, uZuma uye waqoka isihlalo phakathi kwezithunywa zaKwaZulu-Natal.

Kusukela ngaleso sikhathi abalandeli bakaZuma bazame ukumisa izikhulumi ngomsindo, beshaya amatafula bebanga umsindo.

USihlalo kazwelonke uGwede Mantashe ongumlandeli omkhulu kaRamaphosa kudingeke ukuthi abize abezokuphepha ehholo ukuzodambisa isimo.

Kodwa-ke, isikhundla sikaZuma kwingqungquthela simnikeza ithuba elithile ekutheni aqhubeke neqhinga lakhe lokubhebhethekisa  umkhankaso omelene noRamaphosa.

Yize amaqabane abizwa nge-RET kucaca ukuthi awanazo izinombolo ezanele zokuhlehlisa uRamaphosa, anezinye izindlela, njengokuhlangana noPaul Mashatile kanye nekhokhasi yaseGoli emesekayo.

Ukuqokwa okwengeziwe kwabaholi abazongenela ukhetho ezikhundleni eziyisithupha eziphezulu kuzovula amathuba kubaholi abafana noNkosazana Dlamini-Zuma noLindiwe Sisulu.

UDlamini-Zuma, obhekene nenkinga yokuqondiswa izigwegwe ngokudelela umthetho weqembu ngesikhathi kuvotwa ePhalamende, ukhiphe isitatimende ekhumbuza abalandeli bakhe ukuthi ukulungele ukuqokelwa esikhundleni esiphezulu se-ANC.

“Ngifisa ukukuqinisekisa ukuthi ukuxhumana engikuthole kwibamba likaNobhala-jikelele we-ANC akuthinti amandla ami okungenela umbango wezikhundla.

“Uma ngiqokwa amagatsha e-ANC, ngisavumelekile ukungenela ukhetho,” esho.

I-Scrolla.Africa siphinde sezwa ngezingxoxo eziqhubekayo zokwethula uMashatile njengowesithathu emjahweni wokuba nguMengameli.

Umdonsiswano wangempela uqala ngoMgqibelo, lapho okuzobe kuvuleke inkundla ukuze kuqokwe abanye abengeziwe kanti izithunywa zizovotela isikhundla ngasinye kweziyisithupha eziphezulu: uMengameli, iphini likaMengameli, usihlalo kazwelonkazesikaNobhala-jikelele, iphini likanobhala nesikaMgcinimafa-jikelele.

Esithombeni esingenhla: UJacob Zuma ehlezi eduze kwePhini likasihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane

Umthombo wesithombe: @ECR_Newswatch

Izihloko zakamuva