UZuma kungenzeka agubhe usuku lwakhe lokuzalwa eyedwa

Lungani Zungu

Imicimbi yosuku lokuzalwa kukaMengameli wangaphambilini uJacob Zuma ibijwayele ukuba yimicimbi egcwele ubumnandi, abadansi, ukudla kanye nemigubho. ENkandla bekuhambela osomabhizinisi kanye nosopolitiki abasezingeni eliphezulu nakuyo yonke imizi ayehlala kuyo.

Kulo nyaka uzobe ehlanganisa iminyaka engama-80 ngoMsombuluko, ebhekene nezimpi eziningi zomthetho ezingase zimgqume ejele.

UZuma uzithola ehlukaniswe yedwa njengoba ubambo oluqinile abekade enalo kubalandeli bakhe selusukile ezandleni zakhe.

Abalingani bakhe bangaphambili ababonwa nangokhalo.

Sebanyamalala abantu abafana njengosomabhizinisi oyisiqumama waseThekwini uVivian Reddy, obengomunye wabantu abebesekela i-Friends of JZ Trust.

UZuma obedinwe egane unwabu usole iqembu ngokungamnaki embhalweni wezincwadi zakhe ezinamakhasi angama-23 okhuluma nalabo abayisithupha abaphezulu ayikhiphe ngeSonto.

Iningi lababethembekile kuye sebemjikele manje baseka uCyril Ramaphosa.

Phambilini, uZuma ubehlezi ebonakala emamatheka uma esika ikhekhe namakhosikazi akhe amane, kepha njengempilo yakhe yezepolitiki, impilo yakhe yothando iyantengantenga.

UZuma uzogubha usuku lokuzalwa kwakhe ngaphandle kukaThobeka Madiba-Zuma ngemuva kokuthi laba bobabili baba nengxabano ngonyaka odlule, okwaholela ekutheni uZuma amxoshe eNkandla.

Babili kuphela abafazi abaseceleni lwakhe, okubalwa unkosikazi wakhe wokuqala, uSizakele Zuma (uMakhumalo) kanye noBongi Ngema-Zuma.

Umfowabo uKhanya uthe akazi nakancane ukuthi uzoba khona yini umcimbi omkhulu eNkandla.

“Ake silinde sibone. Mhlawumbe izingane zakhe zizomumangaza. Kungakuhle uma singaba nomcimbi wokugubha le ngqophamlando,” kusho yena.

UKhanya uthe isikhathi sakhe esiningi ubesichitha noZuma eNkandla.

Ukugubha usuku lokuzalwa kufanele kube yinto yokugcina esengqondweni yomuntu obhekene nesikhathi sejele.

IKhomishini Ephenya Ngokulawulwa koMbuso Yindlanzana eholwa nguSihlalo wayo oyiPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo, ifuna uZuma aboshwe iminyaka emibili ngenxa yokweqa umyalelo weNkantolo yoMthethosisekelo.

Inkantolo yoMthethosisekelo ibisazokhipha isinqumo.

Izihloko zakamuva