UZozibini uwenze kahle umsebenzi wakhe njengoMiss Universe

Mmaditaba

Akukhona nje kuphela ukuthi uZozibini Tunzi wakuleli uqophe umlando njengoMiss Universe osebuse isikhathi eside kunabo bonke, kodwa ukwenze lokho ngaphansi kwezimo ezinzima ngesikhathi sokubhebhetheka kwe-Covid-19.

Noma ukubusa kwakhe sekuphelile, kodwa kwabaningi abavela eMzansi, uzohlezi enguMiss Universe kuze kube phakade.

Wayengowesithathu ukuthatha isicoco sikaMiss Universe kwabavela eMzansi, kodwa wayengowesifazane wokuqala ngqa one-afro ukuthatha isicoco – okungukwazisa okukhulu ngobuhle bomuntu omnyama esiteji somhlaba.

Ngesikhathi echaza, uZozi wabelana ngendlela azizwa ngayo ngokubusa kwakhe.

“Ngikhunjuzwa nsuku zonke ukuthi uhambo lwami bekungelona olwami kuphela. Ngiyabonga ngokungamukela ezinhliziyweni zenu nasekuhambeni nami eceleni kulesi sahluko esibalulekile sempilo yami. Ngiyaphinda futhi – Kwangathi yonke ingane ebone lokhu ingakholelwa emandleni aphelele amaphupho ayo”.

Yize ebengakwazi ukuhamba emhlabeni wonke, uZozi uthathe umthwalo wakhe njengoMiss Universe ngokukhulu ukuzimisela futhi wenza okukhulu kakhulu ezisekelweni azaziyo – ezinkundleni zokuxhumana.

Enye yezinto uZozi azibeke zacaca kwasekuqaleni ukuthi wayezosebenzisa inkundla yakhe ukukhuluma ngokungahambisani nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane, futhi wayengeke akuvumele ukuxhashazwa kukaMiss SA uShudufhadzo Musida ngenxa yegama lakhe.

UShudufhadzo wahlukunyezwa futhi wasolwa “ngokuzama ukuba nguZozi”, kodwa uZozi waphuma ezokweseka indlovukazi entsha kazwelonke ukukhombisa ukuthi kunendawo eyanele abesifazane abangayithatha ngaphandle kokuncintisana.

“Wenza kakhulu, ngijabule kakhulu ukubona i-Limpopo iphuma izokwanga futhi ikwamukela ekhaya. Qhubeka nokwenza wonke umuntu aziqhenye. Siyakuthanda Miss SA. Yisikhathi sakho, yisizini yakho,” kusho uZozi ephendula, evala ondabamlonyeni abafuna ukuqhatha izindlovukazi ezimbili.

Emuva ekhaya sibonile ukuthi ukumelwa kuyishintshe kanjani imiqondo yamantombazane amancane ukuthi buyini ubuhle. Abazali babelana ngamavidiyo nezithombe zezingane zabo nezinwele zazo ezifana “nezikaZozi”.

Sesijahe ukubona ukuthi yini elandelayo indlovukazi yethu ezoyenza. Noma esengayena uMiss Universe, kodwa umkhathi wonke usengowakhe.

Izihloko zakamuva