UZONDO KUZUMA: “ASIBONA ABANGANI!”

IJaji uRaymond Zondo wethule umyalezo oqondile kuloyo wayenguMengameli uJacob Zuma ngoMsombuluko.

Uthe: “Asibona abangani!”

UZondo ubehlasela isicelo sikaZuma sokuthi amuhoxise.

“Singamanga isitatimende esithi singabangani … Mina noMnu Zuma asihlangani ndawonye futhi asikaze sihlangane ndawonye.”

UZondo ubhale izikhathi abahlangana ngazo, ekhombisa ukuthi bezenzeka ngezikhathi ezithile, futhi akukaze kwenzeke nakanye ukuthi abenaye yedwa ngenkathi uZuma esanguMengameli.

Uthe: “UMnu Zuma akatshelwa ngokwedlula emhlabeni kwamalungu omndeni wami futhi ngilahlekelwe yizelamani ezine kanye nomama.”

Ijaji lanezele ngokuthi: “Angikaze ngimeme uMnu Zuma emicimbini yami yokuzalwa noma kweminye imicimbi selokhu sazana”.

UZondo uthe uZuma uke wavela phambi kwakhe, njengasezindabeni zokusetshenziswa kwemali eNkandla, kodwa uZuma akakaze afune ukuhoxiswa ngalezi zikhathi.

Inhlansi yezinsolo zikaZuma zokungqubuzana – nesinyathelo sakhe sokucela ukuhoxiswa – kwaba ukuthi uZondo wayenobudlelwano nodadewabo waloyo owayengunkosikazi wakhe.

Ummeli kaZuma, uMnu Muzi Sikhakhane, uthi uZuma “uzosebenzisa ilungelo lakhe lokuthi angasho lutho” lapho kuzolalelwa khona ukulawulwa kombuso uma uZondo engazihoxisi.

Izihloko zakamuva