Uzishise engaphakathi emjondolo nezingane zentombi yakhe

Everson Luhanga

Emgwaqeni ubaziwa ngelikaMoruti okusho ukuthi umfundisi ngoba ubehlezi ejabule.

Kodwa ekhaya e-Ivory Park extension 10, kuthiwa ubesatshwa yiwo wonke umuntu – okubalwa osingangane bakhe kanye nonina bazo.

NgeSonto ngemuva kwamahora kube nengxabano eshubile phakathi kwakhe nentombi yakhe, uMoruti uye wazivalela emjondolo nezingane ezintathu ezineminyaka engu-17, engu13 kanye neyishumi ubudala wabhunyela umjondolo ngopharafini wawushisa.

Bonke bashe bangqongqa.

UMponeng Teisi unina wezingane ezintathu ukwazile ukuphunyuka. Uye wahamba emjondolo ngemuva kwengxabano yabo.

UTeisi uthe isoka lakhe uMoruti ubenodlame futhi emhlukumeza yena nezingane zakhe.

Uthe ngeSonto ufike ekhaya ephuzile waqala ukumthuka nezingane. Ube esethatha isando wazama ukushaya indodakazi yakhe uPheladi (17).

“Indodakazi yami iye yamhlula ngamandla wawa phansi. UPheladi ujikijele isando ngaphansi kombhede kodwa lokho akuzange kumvimbe uMoruti oqhubekile wathatha isitofu esinamapuleti amabili wamshaya ngaso,” kusho uTeisi.

“Besengikhathele imikhuba yakhe ngase ngiya kumngani wami njengoba ngijwayele ukwenza njalo uma elwa nami noma izingane. Lelo kube iphutha elikhulu kunawo wonke engake ngawenza.

UTeisi ubizwe ngomakhelwane ngemuva kwamahora ephume emjondolo wabo bamtshela ukuthi izingane zakhe zishe zangqongqa.

Ngesikhathi efika ekhaya uhlangatshezwe omakhelwane bephethe amabhakede abebewasebenzisa ukucisha umlilo.

“Izidumbu zabo ezine bezidindilize emfucumfucwini,” esho.

“Angikholwa ukuthi ngishonelwe yizo zontathu izingane zami ngesikhathi esisodwa. Yebo, bengiyithanda le ndoda kodwa ibiyingozi futhi ibingihlukumeza kanye nezingane zami.”

Umakhelwane uDerrick Madibane, uthe umsolwa ubonakale ezijabulisa nomunye umakhelwane ngehora leshumi ebusuku.

Ngokushesha ngemuva kwalokho kube sekuphuma intuthu emjondolo wakhe kwazwakala nezingane zikhala zicela usizo.

“Ithukile enye yezingane iye yamemeza ibuza ukuthi akekho yini umuntu oseduze nomjondolo ongagqekeza umnyango. Sizamile ukugqekeza umnyango kodwa umlilo ubunamandla kakhulu sagcina sehluleka.

“Ngesikhathi siqeda ukucisha umlilo bese beshile kanti abezimo eziphuthumayo baye baqinisekisa endaweni yesigameko ukuthi bashonile,” kusho uMadibane.

Izihloko zakamuva