Uzimisele ngokuqhuba izifundo zakhe obuyele esikoleni esemdala

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Osemdala osehola impesheni uLawrence Xipu ophuma Kwa-Thema Community Learning Centre usekukhombisile ukuthi imfundo ayikhulelwa.

Lo mfundi oneminyaka engu-63 waKwa-Thema Ekurhuleni ubengomunye wabafundi abaningi bakumatikuletsheni abasohlwini lwe-Senior Certificate/National Senior Certificate for the Second Chance Matric, re-write and upgrades.

Wayeka isikole eminyakeni engu-43 edlule ngo-1993 esafunda ibanga lesishiyagalombili eyofuna umsebenzi ukuze ondle umndeni wakhe.

Engxoxweni abe nayo ne-Scrolla.Africa uXipu uthe ngo-1993 waphindela emuva ukuyoqedela umatikuletsheni wakhe, kodwa wafeyila izibalo.

“Ngaphoxeka ngokuthi angizange ngenze umzamo ongako ezifundweni zami, kodwa ngakhululeka ngokuthi nginesitifiketi sikamatikuletsheni ukuze ngifune umsebenzi ongcono.”

“Ngangingenaso isikhathi nezinsiza zokuphinda ngilibhale leli phepha, kodwa emqondweni wami kwangiphatha kabuhlungu ukuthi isitifiketi sami sikamatikuletsheni besingakapheleli. Njengoba senginesikhathi nginqume ukuziphusha ukuze ngifeze leli phupho lesikhathi eside.”

UXipu wengeze ngokuthi usebenze ngokuzikhandla ngosizo lwabafundi afunda nabo elungiselela iphepha.

“Sibe neqembu lokufunda lika-Whatsapp futhi sabelana ngezindlela ezahlukene zokubhekana nezinkinga eziyinselelo.

“Ngiyethemba ukuthi ngizothola umehluko, kodwa uma lokhu kungenzeki ngizobuyela ngibhale ngoNcwaba ukuze ngilibhale kabusha iphepha.”

Uma eseqedile ngezifundo zakhe, ohola impesheni uhlela ukwenza izifundo ezengeziwe esikhungweni sabadala.

“Sengizibonile ezinye zezingqinamba esikoleni. Amagumbi okufunda agcwele ngokweqile okuphoqa othisha ukuthi babhekane nezinga eliphezulu labafundi.”

“Ngizosebenzisa isikhathi sami esengeziwe ukufaka isandla ekuthuthukiseni umphakathi.”

Isithombe esingenhla: Lawrence Xipu

Umthombo wesithombe: UDoreen Mokgolo

Izihloko zakamuva