Uzifanisa nomzabalazo kaNelson Mandela

Arthur Greene

Umsakazi wase-UK nowayengumhleli wephephandaba uPiers Morgan ube nonyaka onzima. Bekunzima eqinisweni waze waziqhathanisa nomzabalazo kaNelson Mandela wokulwa nobandlululo.

Ngenkathi uMandela enikela impilo yakhe yonke ekulweni nenye yemithetho yomhlaba ecindezela kakhulu futhi ecwasa ngokwebala, uMorgan usechithe iminyaka embalwa edlule elwa nenye imbangela: isihlava sokukhansela isiko.

“Ngizizwa njengoNelson Mandela ngesikhathi ephuma ejele. Kufana nohambo olude oluya enkululekweni yokukhuluma,” kusho uMorgan kuleli sonto ngaphambi kokwethulwa kohlelo lwakhe olusha lwezingxoxo, i-Piers Morgan Uncensored.

NgoNdasa odlule, uMorgan walahlekelwa umsebenzi wakhe wokuba ngumsakazi ohlelweni lwezingxoxo lwase-UK i-Good Morning Britain ngemuva kokusuka kwakhe esiteji.

UMorgan wayekade enomsindo ngoMeghan Markle, ngokuhlukana kwakhe noPrince Harry emndenini wasebukhosini. Ngesikhathi ekhuluma, wangabaza izinsolo zikaMarkle zokuthi iziphathimandla zomndeni zimnqabele ukufinyelela ekwelashweni ngokwengqondo.

Wabe esephonselwa inselelo emoyeni ngumethuli osebenzisana naye ophinde abe ngumethuli wesimo sezulu u-Alex Beresford, owaphakamisa ukuthi uMorgan unenkinga noMarkle selokhu “amduba” njengomngane.

UMorgan, manje oselwela amalungelo abantu okuba “nombono”, uphendule wathi, “Uxolo, angikwazi ukwenza lokhu.”

UMorgan ne-Good Morning Britain banqamula ubudlelwano kungekudala ngemuva kwalokho, kanti uMorgan usepende lolu vivinyo njengomzamo wokumthulisa.

Kodwa uMorgan akakwazi ukuthuliswa. Futhi uchithe unyaka odlule elwa impi efana noMandela yokulwela ilungelo lokuba nombono.

Ngokusho kukaMorgan, impi yakhe yonyaka ibe nzima kangangokuthi iqhathaniswa neminyaka engu-27 uMandela ayichitha ejele.

Ngamanye amagama, usuku olulodwa likaPiers Morgan belinzima njengeminyaka engu-27 ayichithe esitokisini e-Robben Island.

Kodwa ngenhlanhla, ube nomvuzo olungile wokusebenza kanzima nezinsizi abhekane nazo ezinyangeni eziyi-13 ezedlule.

URupert Murdoch oyingcweti yezokuxhumana ophikweni lwesokudla unikeze uMorgan imali elinganiselwa ku-R1 billion ngohlelo lwakhe olusha kanti usephinde wangenela isivumelwano sezincwadi namakholomu ambalwa ephephandaba ngezinkinga zakhe.

Isivakashi sokuqala sikaMorgan ohlelweni lwakhe olusha ngomunye umlweli omuhle wokukhansela isiko, owayenguMengameli waseMelika uDonald Trump. Njengokwenza kukaMorgan ngonyaka odlule, uTrump uye wagasela phakathi nohlelo lapho ebuzwa umbuzo angawuthandi.

Laba balisa ababili bebengabangani abakhulu kusukela uMorgan ewina uhlelo lukaTrump lukamabonakude i- The Apprentice. Inhlolokhono yabo “engavinjelwe” izodlala eMelika ngoMsombuluko.

Scrolla World Cup Quiz