Uyaveva obizwa ngesikhohlakali ohlelweni i-S’jola Sonke

Lubhalwe ngu-Emily Mgidi

I-Scrolla.Africa sixoxe nentokazi engashadile ebizwe ngesikhohlakali ohlelweni oluveza ngempilo ku-Mzansi Magic i-S’jola Sonke.

Uthe uma kuwukuthi ubizwa kanjalo ngoba ekhuluma iqiniso makube njalo.

Kulolu hlelo izithandani ezintathu kanye nabangashadile abangu-17 abakholelwa ekubeni nabantu abangaphezu kwababili ebudlelwaneni obuseduze baqala uhambo lwamasonto amane lokuthola uthando.

Abashadile kanye nabangashadile bathandana ngokukhululekile baze bathole umuntu obafanele noma abantu abamufanele.

Uma abangashadile behluleka ukwakha ubudlelwano nanoma yibaphi abashadile basengozini yokuxoshwa.

Umlingisi, unobuhle nophinde abe umdidiyeli uLungile Yende (32) – odume ngelikaLungi de Ville – wase-Zola e-Soweto uthe ufike endlini ezofuna ukwakha ubudlelwano. Kodwa izinto azihambanga ngendlela abelindele ngayo.

Wakhe ubudlelwano nezinye izithandani uTest noRainbow kodwa lokho kuye  kwaba nezinkinga ngesikhathi kulethwa abangashadile abaningi endlini.

Izithandani ebesakhe ubudlelwano nazo ziye zamshintshela wasala engenamuntu ngaphandle kokutshelwa.

Edinwe ukuthi akaziswanga ngobudlelwano obusha, uLungile uye wakhuluma nalezi zithandani wathi impendulo ayithole kuRainbow ayizange yehle kahle kuye. Kungaleso sikhathi lapho okuvele kwasuka khona uthuthuva.

“Okunye okungicasulile ukuthi abadidiyelii bohlelo basuse izigcawu eziningi lapho engigconwe khona ngaze ngadinwa kodwa ngibonakala ngingumuntu omubi,” esho.

ULungile uthe ungumuntu oneqiniso okhulumayo uma kunento emuphatha kabi ngakho ubengeke ayeke abantu bemgibele ekhanda.

“Kuphinde kwaba nokungahloniphi okukhulu okuvela kwabashadile futhi kubukeka sengathi imizwa yethu ayisho lutho kubo,” esho.

Iziqephu ezimbalwa ngemuva kokuhlukana kwakhe noTest kanye noRainbow uye waqala obunye ubudlelwano nenye intokazi ethandana nobulili obufanayo kodwa uye wacacisa ukuthi ubungani kuphela.

“Yebo ngiyabuthanda ubudlelwano obuvulekile kodwa ngiqondile futhi bengingazimisele ngokwenza okuthile ukuze ngihlale kulolu hlelo,” esho.

ULungile uthe okumqoka akufundile kulolu hlelo ukuthi ubudlelwano obuvulelekile buhamba phambili ngoba kukhona ukwethembeka nokungafihli lutho.

“Abantu bahlezi benesifiso sokwazi ukuthi yini ekhona futhi lokho sikubonile ngesikhathi kungena abangashadile abasha,” esho.

Ngokwesibonelo, ulandise ngokulahlwa enye intombazane eye yamkhohlisa yathandana nabanye abashadile.

Uthe okwamanje akathandani namuntu futhi ukulungele ukungena ebudlelwaneni bomunye umuntu.

ULungile useke wabonakala ku-Black Door ku-eTV kanye ne-Lenyalo hashe papadi kanti manje usemdlalweni waku-eTV Isitha. Ukhuthaza izithandani ukuthi zivuleleke ukufaka abanye abantu ebudlelwaneni bazo ukuze zigweme izimfihlo nenkohliso.

Esithombeni esingenhla: ULungile Yende

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva