Uyashuba umbango wokuhola i-ANC e-EC

Zukile Majova

Ukhetho lohulumeni bezindawo selufike lwedlula kanti abantu basesifundeni i-Alfred Nzo e-Eastern Cape bavotela i-ANC.

Abavoti bakulesi sifunda esiphila ngaphansi kwenhlupheko enkulu lapha eNingizimu Afrika bahlekiwe ezinkundleni zokuxhumana ngokuqhubeka nokwethembeka kwi-ANC yize isihluleke iminyaka eminingi ukubasiza.

Lendawo ikhungethwe ukuba nengqalasizinda engathuthukisiwe kanti nokuthuthwa kwendle akuhambi ngendlela kukhona nokuntuleka kwamanzi.

AmaPondo, AmaBhaca na-Maxesibe sebeqale umkhankaso  wokukhipha esikhundleni uNdunankulu u-Oscar Mabuyane bafake uBalalo Madikizela.

UMadikizela ungowalesi sifunda kanti wazalelwa eMbizana emndenini ohlonishwayo kaMama Winnie Madikizela-Mandela ongasekho.

UNgqongqoshe wezeMisebenzi yoMphakathi okhona njengamanje ophinde abe nguNobhala we-ANC esifundazweni useMkhankasweni wokuba nguSihlalo we-ANC esifundazweni.

Lena indlela eqinisekisiwe yokuthatha isikhundla sikaNdunankulu.

Ihhovisi likaNdunankulu selinamandla amakhulu ngesabelomali esisha esivumela ukuthi lixhase ngezimali ezinye izinhlelo ezifana nephrojekthi yokuvuselela idolobha elincane.

Ukuba sendaweni yangakubo kaNdunankulu kungenza umehluko omkhulu ezimpilweni zale miphakathi yabalimi.

Iqembu elifuna ukukhipha uMabuyane limzala ngokukhipha imali engu-R450 000 eyayibekelwe inkonzo yesikhumbuzo sikaWinnie Madikizela-Mandela futhi bamsola ngokuyisebenzisa ekulungiseni umuzi wakhe.

Izinsolo ezenziwa okokuqala nguXolile Mashukuca wase-East London zithinta nabanye okubalwa noNkk uMadikizela kodwa uMabuyane ungufishi omkhulu kuleli hlazo.

Umkhankaso kaMadikizela uqinisekile ukuthi unokwesekwa okwanele ukuketula uNdunankulu. Kuleli sonto ubuholi obuphezulu be-ANC obuholwa nguMengameli uCyril Ramaphosa buhlangene e-Mtata lapho bekudingidwa izinto eziningi.

Kodwa udaba lwangempela bekuwumzamo wokuphatha umbango wezikhundla ongase ube mubi kanye nokugcina ubunye kwinhlangano.

Izihloko zakamuva