Uyaqhubeka umbango kaMakate noVodacom ngolwa-Please Call Me

Uma uKenneth Nkosana Makate engathola isinxephezelo sika-R29 billion kwaVodacom uzoba ngomunye wabantu abacebe kakhulu eNingizimu Afrika.

Ingxabano kaKenneth Nkosana Makate noVodacom ngodaba lwe-Please Call Me ingase imenze athole isinxephezelo sika-R29 billion kanti lokho kungamenza omunye wabantu abacebe kakhulu eNingizimu Afrika.

Lesi sinxephezelo sizomubeka nabantu abaphambili abafana noMotsepe, u-Oppenheimer, noRupert kanti futhi kungamenza abe ngowesihlanu ocebe kakhulu kuleli.

Amaphepha ezomthetho abonwe ngabakwa-MyBroadband, aveza ukuthi uMakate angase athole u-R29 billion kuVodacom.

Icebo likaMakate lango-2001 lalihlelele ukusiza amakhasimende akwaVodacom ukuthi akwazi ukuthintana ngaphandle kokuthenga i-artime, kanti lombono ogcine usudume kakhulu usuwaziwa ngoPlease Call Me.

Empumelelweni ka-Please Call Me uMakate akazange abambe iqhaza ekugunyazweni kwayo noma ekuthuthukisweni kwayo. Udumo lokusungula lwaya kuchwepheshe wezomthetho u-Ari Kahn, owayesungule into efanayo nakwa-MTN.

UMakate uthathele uVodacom izinyathelo zomthetho, efuna isinxephezelo esifanele ngombono wakhe wokuqala. Ithimba lakhe labammeli ekuqaleni belifuna u-R20 billion, liphikisa ngokuthi uhlelo lwe-Please Call Me lwenza imali eningi kwaVodacom.

Ngemuva kokuchitha isithembiso semali sika-R10 million, isikhulu sakwaVodacom uShameel Joosub samthembisa u-R47 million ngenzuzo abayenzayo. UMakate waphinde wasinqaba lesi sithembiso.

Udaba lube seluya eNkantolo eNkulu, eyavuna uMakate ngoNhlolanja ngo-2022 uVodacom wasidlulisela isinqumo senkantolo kodwa abazange baphumelele.

INkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala iyalele uVodacom ukuthi unikeze uMakate iphesenti yemali abayithole ngo-Please Call Me eminyakeni engu-18, okungenzeka ibe ngu-R28.99 billion no-R55.37 billion.

Luhlanganiswe ngumbhali we-Stuff

Osesithombeni esingenhla: UKenneth Nkosana Makate.

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva