Uxoshiwe owanika uBushiri imvumo yokuhlala kuleli

Celani Sikhakhane

UMnyango wezaseKhaya umemezele ukuthi uMqondisi ophezulu uRonney Marhule uxoshiwe ngenxa yeziphakamiso zakhe zokuthi umndeni kaBushiri uthole imvume yokuhlala kuleli unomphela.

UMarhule wakhiphela uShepherd Bushiri owayebalekile nomndeni wakhe ngo-2016 imvume yokuhlala unomphela eNingizimu Afrika.

UBushiri wanikwa imvume yokuhlala unomphela ngenxa yokuthi wayengumtshali-zimali owayenemali engaphezulu kuka-R2 million ebhange kanye nendiza yangasese.

Lo owayezibiza ngomphrofethi uchazwe njengo ngqondongqondo owaqola izikhulu zoMnyango wezaseKhaya okubalwa kuzo noMarhule.

UMarhule uzame ukufaka icala lokuxoshwa kwakhe enkantolo yezabaSebenzi kodwa wehluleka ngemuva kokuthi inkantolo ithole ukuthi ubudlelwano phakathi kwakhe nomqashi wakhe abusalungiseki.

Ubekwe icala lokungalandeli imithetho yabaphuma emazweni angaphandle kanye nokungaziphathi kahle.

UNgqongqoshe woMnyango wezaseKhaya uDkt Aaron Motsoaledi uthe sebeyifezile indima yabo futhi balinde izinhlaka zomthetho ukuthi zidlale indima yazo.

NgoLwezi ngo-2020, uBushiri nomndeni wakhe babaleka eNingizimu Afrika ngesikhathi yena nomkakhe bengaphandle ngebheyili ka-R200,000 umuntu ngamunye.

Bebebhekene namacala okukhwabanisa nokushushumbisa imali.

Khonamanjalo uBushiri uyaqhubeka nempilo yakhe ezweni lakubo e-Malawi lapho enesonto khona kanti benza nemisebenzi yokusiza abahlwempu.

Izihloko zakamuva