Uxolisile uNgqongqoshe ngezingqinamba ekulethweni kokudla ezikoleni

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, u-Angie Motshekga, usexolisile ngemuva kokuthi abafundi abaningi KwaZulu-Natal bengakutholi ukudla esikoleni ngenyanga edlule.

Izinxushunxushu ziqale ngemuva kokuthi, i-Pacina Retail okuyinkampani encane enganalo irekhodi lokusabalalisa ukudla ezikoleni ezingaphezu kuka-5 000, inikezwa ithenda ka-R2 billion yohlelo lokuphakela abafundi.

UMotshekga ohambele isifundazwe ngoLwesibili, uzwakalise ukukhathazeka ngokuphazamiseka kohlelo lokufakela izikole ukudla waphinde waxolisa ngokuphazamiseka okubekhona.

“Kungaleso sizathu-ke njengoMnyango wezeMfundo eyisiSekelo sikhathazeke kakhulu ngokuphazamiseka kohlelo lokuphakela kwezingane ezikoleni. Nganoma yikuphi ukuphazamiseka okudalekile, siyaxolisa singuhulumeni,” kusho uNkk Motshekga.

Nokho ngemuva kokuchazelwa uhulumeni kaNdunankulu uNkk Nomusa Dube-Ncube mayelana nenkinga yezikole ezingaphezu kuka-260, uNkk Motshekga uthe abafundi abasalambi esikoleni. Uthe zonke izikole ebezisalile zikutholile ukudla kanti isimo sesibuyile esimeni. 

Mayelana nekusasa lenkontileka ye-Pacina Retail, uMotshekga uthe udaba selubanjwe ithimba labo labammeli. 

Nokho i-Pacina isikhiphe isimemezelo eMnyangweni ithi ifuna kukhokhelwe izimpahla esizihambisile ezikoleni nokuthi ibuyiselwe kwithenda lika-R2 billion.

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe u-Angie Motshekga, uNdunankulu waKwaZulu-Natal uNomsa MaDube Ncube kanye noNgqongqoshe uMbali Frazer

Umthombo wesithombe: Umnyango Wezemfundo

Izihloko zakamuva