Uwusizo umtapho wolwazi owakhiwa e-Ethiopia 

USousa Jamba ubevakashele umtapo wolwazi wase-Addis Ababa

Kumtapho wolwazi omkhulu womphakathi wase-Addis Ababa, e-Ethiopia angikaze ngibone neyodwa incwadi yezinganekwane noma mhlawumbe eyombhali wase-Afrika.

Lo mtapho wolwazi wavulwa ngokusemthethweni ngoMasingana nyakenye nguNdunankulu u-Abiy Ahmed owaqala lo msebenzi.

Ngesikhathi ngivakashele le ndawo, umtapo wolwazi ubugcwele abantu abasebasha abafundayo kanjalo nabathokozela isakhiwo esidle imali elinganiselwa ku-US$21 million.

Lo umsebenzi kaYosef Bereded ongumdwebi wezakhiwo wase-Ethiopia. Yebo impela kusetshenziswe imali engango-$21 million ukwakhiwa kwalesi sakhiwo esesiyingqopha-mlando ezweni lase-Afrika!

Ngokusho kwalowo owayengamele izindiza i-Ethiopia Airlines manje onguchwepheshe ekuboniseni izivakashi enkabeni yedolobha, umtapo wolwazi umthombo wokuziqhenya.

Ungitshele ukuthi uNdunankulu wayazi izinto eziningi nokuthi unePhD – “I-PhD yangempela, hhayi nje noma ziphi iziqu zobudokotela ezihlonishwayo ezivela eNyuvesi yezizwe.”

Okwesikhashana ngibe umthwebuli wezithombe kumtapo wolwazi njengoba umqondisi wami ubefisa ngimthathe izithombe phambi kwamashalofu ahlukahlukene anamanoveli ase-Britain.

Ungitshele ukuthi akakazifundi kakhulu izincwadi zenganekwane nokuthi okuwukuphela kwencwadi akhumbula ukuthi uyifunde ngentshiseko ethi “Men are from Mars; Women are from Venus” kaJohn Gray.

Bekuthule kuthe cwaka kumtapo wolwazi kanti akubona bonke abebefunda enye intsha ibinezincwadi phambi kwayo, kodwa ilokhu iqalaza into engapheli.

Kwamanye amakhona esakhiwo bengihlangana nezithandani okusobala nje ukuthi zinobudlelwano. 

Umqondisi wami ungitshele ukuthi umtapo wolwazi wawuyinto enhle kakhulu ngoba amavila ayechitha isikhathi esiningi ephuza futhi ebuka izinhlelo zikamabonakude, kodwa manje sezifunda izincwadi.

Ubenovalo nokho ngoba izinsizwa nezintombi eziningi zizogcine zichitha isikhathi esiningi zibukana kunokuba zifunde izincwadi.

Uthe usathane ubehlale ebheke amathuba ikakhulukazi kule ndawo nasemabandleni.

Ubenethemba lokuthi izikhathi zokufunda ngeke ziholele ezonweni!

Isithombe esingenhla: Umtapho wolwazi 

Umthombo wesithombe-Sousa Jamba

Izihloko zakamuva