Uvalo ngesomiso eNelson Mandela Bay 

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Njengoba amazinga amadamu ehle kakhulu ngamaholidi kaZibandlela, sekuqalile ukuphazamiseka kwamanzi emiphakathini eminingi eyakhelene noMasipala waseNelson Mandela Bay.

Amazinga amadamu ehlangene njengamanje ahlezi ku-14.80 %, kanti u-9.37% kuphela wamanzi atholakalayo ukuze asetshenziswe.

NgoLwesihlanu idamu elikhulu lase-NMB, i-Impofu Dam lingu-7.27% njengamanje okuyisona sibalo esincane kakhulu selokhu lakhiwa ngo-1983.

Imiphakathi yase-Kariega iyona eshayeke kakhulu kanti izindawo ezithintekile zifaka i-Fairbridge Heights, i-Janssendal, i-Levyvale, i-Scheepershoogte, i-Strelitzia Park, i-Valleisig, i-Van Riebeeck Hoogte, i-Vanes Estate, i-Winterhoek park kanye nezinye izingxenye zamalokishi aKwanobuhle nawakwaLanga.

Izakhamuzi zakwaLanga zithi ukuxokozela okukhona mayelana nokuphazamiseka kwamanzi akuyona into entsha kubona njengoba lokhu kuqale ukwenzeka ngoNhlangulana nyakenye.

“Besilokhu singenamanzi zonke izinsuku kusukela ngoNhlangulana nyakenye. Akekho owakaMasipala oke wazihlupha ngokusichazela ukuthi kuqhubekani. Ikhansela lethu lihlala lithi lizobika udaba, kodwa akushintshi,” kusho isakhamuzi saKwaLanga, u-Andile Hugh.

“Umbuzo wethu uthi kungani sanqanyulelwa amanzi ezinyangeni ezedlule uma amazinga edamu ehla manje?”

IMeya kaMasipala wase-NMB uRetief Odendaal ithe ukwehla kwezinga lamadamu kuphazamise uhlelo lwamanzi, wathi izindawo eziphezulu nazo zizoqala zibe nokuphazamiseka kwamanzi.

“Idamu lase-Rosedale manje seliphansi futhi izindawo eziphakeme endaweni yedamu zinenkinga yokuphazamiseka kwamanzi,” njengoba ilokishi lakwaLanga lihlinzekwa i-Reservoir yase-Rosedale.

“Amaphampu aseduze ne-take Tower maduzane azofika osebeni lomfula ngemuva kwalokho kuzodingeka ukuthi asuswe.”

“Ama-barge amasha angamakhilomitha ayisithupha ukuya phansi eduze kodonga lwedamu adinga ukuxhunywa kugesi ngaphambi kokuthi afakwe ku-inthanethi. Lokhu kuzovumela uMasipala ukuthi udonse endaweni yokugcina esele edamini.”

Unxuse izakhamuzi ukuthi zisebenzise amanzi ngokuwonga.

“Isimo sesomiso siyasondela futhi sidinga abantu basithathele phezulu isimo futhi behlise indlela abasebenzisa ngayo amanzi.”

Umphathi wengqalasizinda nonjiniyela uDries van der Westhuisen uthe bazama ngayo yonke indlela ukugwema isimo lapho uMasipala uzophoqeleka ukuthi usebenzise i-water shedding.

Isithombe esingenhla: Idamu lase-Bay

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe 

Izihloko zakamuva