Uvalo ngamabhubesi azulalazula e-Lulekani

Moyahabo Mabeba

Ngesikhathi kumnyama ngoMgqibelo ebusuku abantu base-Lulekani abebethukile bebelele emibhedeni yabo belalele ukubhonga kwamabhubesi aqhamuka ehlathini eliseduze.

Kwathi ngeSonto ekuseni, amaqophelo ezidladla ezitaladini eziwubhuqu edolobhaneni eliseduze nedolobha lezimayini i-Ba-Phalaborwa e-Limpopo aqinisekisa ukuthi umphakathi unezivakashi ezintsha ezingafuneki. Kubukeka sengathi 

zeqe ocingweni olunezimbotshana eziqiwini eziseduze.

NgeSonto, abahlali abaningi baphumele obala bezobika ukuthi babone amabhubesi okungenani amabili, okuthiwa ebezulazula ku-R40 ngase-Grieky nase-Makhushane.

Ilungu lomphakathi uNhlamulo Mnguni uthe akucaci ukuthi amabhubesi mabili kuphela yini ngoba akuqali ukuthi kweqe izilwane eziyingozi eziqiwini.

Esikhathini esedlule, amabhubesi nezinye izilwane ziye zeqa ucingo lwe-Kruger National Park.

UNhlamulo ongunogada e-Phalaborwa uthe amakati amakhulu abonakale ezulazula emgwaqeni.

“Ngibikelwe umshayeli wetekisi ukuthi abantu babone amabhubesi amabili. Izindaba zamabhubesi zisabalale emini futhi lokho kudale ukwethuka kumalungu omphakathi,” kusho uNhlamulo etshela i-Scrolla.Africa.

Uthe banesizathu esihle sokwesaba njengoba sekuke kwabikwa ngokuhlasela kwamabhubesi kaningi kule ndawo eminyakeni edlule.

“Esikhathini esedlule abantu abaningi basinda ekuhlaselweni yizilwane zasendle futhi imfuyo yalahleka ngenxa yamakati amakhulu.”

UNelisiwe Makamu uthe abesifazane bebelokhu bebeka izimpilo zabo engcupheni ngoba kumele bahambe bayotheza emahlathini kanti nabelusi bemfuyo basengozini yokuhlaselwa.

“Ngo-2016 sabona inqwaba yamabhubesi siwabonela kude ngesikhathi siyongena ehlathini siyotheza izinkuni,” kusho uNelisiwe.

“Sabaleke sasindisa izimpilo zethu sabikela amaphoyisa abiza abaqaphi ukuthi bawabambe. Indawo yethu ivinjezelwe izilwane zasendle ezivela eziqiwini okubonakala sengathi sezingenile ezigodini zethu.”

Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho e-Limpopo, uZaid Kala, uthe bayalulandela udaba ngemuva kokuthi amalungu omphakathi ebabikele ukuthi abone amabhubesi amabili.

UKalla uthe “kuye kwabhekwa kodwa awabonwa amabhubesi. Kodwa-ke, kutholwe umlobo webhubesi futhi ithrekhi ilandeliwe yabafikisa kwesinye seziqiwi eziseduze. Kuthintwe zonke iziqiwi zacelwa ukuthi zibhekisise izincingo zazo futhi zibale amabhubesi azo.

Izihloko zakamuva