UTrump wachitha izinsuku ethelela abantu nge-Covid

Ungacabanga ukuthi bekunzima ukuthola ubufakazi obusha bokuthi owayenguMengameli waseMelika uDonald Trump ungumuntu omubi ngempela.

Manje sekuvela izindaba zokuthi wahlolwa kwatholakala ukuthi utheleleke nge-Covid izinsuku ezintathu ngaphambi kokuthi avele esiteji engasifakanga isifonyo ukuze aphikisane nembangi yakhe yangaleso sikhathi, uJoe Biden, okhethweni lubuMengameli lwangonyaka odlule.

Lokhu kuvele encwadini evela kulowo owayeyiNhloko Yezisebenzi zikaTrump, uMark Meadows.

Ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kwenkulumompikiswano, ngoMandulo ngonyaka odlule, uTrump owayegula kakhulu wangeniswa esibhedlela ngemuva kokubhala ku-Twitter ukuthi yena nonkosikazi wakhe uMelania bahlolwe batholakala betheleke nge-Covid, yize asinda ngemuva kwezinsuku ezimbalwa.

Yilokhu okwakwaziwa ngaleso sikhathi.

Okuvezwe uMeadows manje ukuthi uTrump wayazi ukuthi utheleleke ngegciwane ezinsukwini ezingaphambilini, ngenkathi evela emcimbini wokubungaza e-White House ngenkathi koqokwe u-Amy Coney Barrett eNkantolo Ephakeme – manje owaziwa njengomcimbi osabalalise igciwane kakhulu.

Lowo mcimbi wathelela idlanzana lababekhona futhi lathumela omunye wabasekeli bakhe, owayenguNdunankulu wase-New Jersey uChris Christie, esibhedlela lapho acishe washonela khona.

UTrump waphinde wahlangana nemindeni yabalwa impi engasifakile isifonyo. Kamuva waveza ukuthi bamthelele ngegciwane ngoba bemthanda kangangokuthi “babefuna umgona nokumqabula.”

Wabuye waya engqungqutheleni eyayise-Pennsylvania okungenzeka nayo kwaba ngeye yemicimbi eyasabalisa igciwane kakhulu futhi waphinde waba engqungqutheleni yabezindaba eyayise-White House.

UTrump waphinde wahlolwa futhi ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, watholakala engasenalo igciwane. Kodwa manje bonke ubufakazi bukhombisa ukuthi ubengagcini nje ngokuthelela abanye, kodwa wayekhombisa izimpawu. UMeadows uyalele abasebenzi base-White House ukuthi baziphathe sengathi uthelelekile.

Kwinkulumompikiswano noBiden oneminyaka engama-78 ubudala, uMeadows ubhale ukuthi uTrump wayengazimisele ukukhansela – futhi wanqaba ukuthi aphinde ahlolwe. Izingane zakhe nabasebenzi babehleli nezithameli bengezifakile izifonyo.

Esitatimendeni sangoLwesithathu, uTrump ubize izimangalo zikaMeadows, omunye wabasekeli bakhe abathembeke kakhulu, ngokuthi “izindaba ezingezona iqiniso”.

Owake waba yi-ejenti ye-FBI kanye nochwepheshe wezindaba zekhebula u-Asha Ranguppa uthe ngonyaka odlule wathola izinsongo ngemuva kokubiza uTrump ngephekula lemvelo ngokuthelela abantu nge-Covid ngamabomu.

“Ngakho-ke, uTrump ungumphekula wemvelo.”

Izihloko zakamuva