UTrump uthe uMandela waphuphuthekisa iNingizimu Afrika

Wonke umuntu uyazi ukuthi uMengameli waseMelika uDonald Trump ucwasa abantu ngokwebala.

Kodwa loyo owayengummeli uMichael Cohen ubhale incwadi eshoyo ukuthi kubi kangakanani lokho.

Ngemuva kokuthi uNelson Mandela edlule emhlabeni kowezi-2013 uTrump wathi: “uMandela wafunza lonke izwe amanga. Manje akayilutho. UMandela akahambe ayofa. Ubengasuye nje umholi.”

UCohen uphinde wakuveza ukuthi uTrump uthe ” ngitsheleni izwe elilodwa eliholwa ngumuntu omnyama elingasiyo inhlekisa. Bonke bafana nje nezindlu zangasese.”

UCohen wathweswa icala lokungayikhokhi intela, izitatimende ezingenalo iqiniso kanye nokukhokhela amaphoyisa ukuthi avale abesifazane imilomo labo ababethi bake bathandana noTrump ngaphambi kokuthi kuyiwe okhethweni lobongameli kowezi-2016, usephendukele loyo owayeyisikhulu sakhe.

UCohen ubhale ngenzondo kaTrump kuMengameli wokuqala omnyama waseMelika uBarack Obama owayejwayele ukumcekela phansi ehhovisi futhi amxoshe.

UCohen uchaze ukuthi uTrump wavakashela indawo yokuzijabulisa yase-Las Vegas nabangani bakhe bamaRashiya lapho ababuka futhi babonisa ngenkathi umdansi wasekilabhini echamela komunye kanti loyo omunye enza sengathi uphuza lowo mchamo.

UCohen uthi uTrump wayejabule kabi.

Ngeviki eledlule indaba ephuma kwiphephandaba le-American ichaze ukuthi uTrump ubize impi yabantu baseMelika yabashonile “njengezehluleki” futhi “ngezilima”.

Ukhetho lwaseMelika luzoba mhla zintathu kuLwezi.

Izihloko zakamuva