UTrump ucashile ngenkathi iMelika isha

Umengameli u-Donald Trump uzivalele ngaphansi komhlaba ngempelasonto lapho umbhikisho uqhuma intukuthelo e-Washington DC kanye naseMelika yonkana.

Ngokombiko we-Washington Post, abasebenzeli bemfihlo bamthathe bamusa lapho ngenkathi umbhikisho ubhoke ngolaka eduze nase-White House.

Abantu abangaphezulu kwabayizi-4 000 bakhalelwe ezakadalawane ngempelasonto, kanti futhi sekuyisikhathi sokubuyela emakhaya ezweni lonke.

Amanye amaphoyisa aguqe kanye nababhikishi phela ukukhombisa uzwelo. Umbhikisho ubangelwe ukufa kukaGeorge Floyd efela ezandleni zamaphoyisa. Le ndoda entsundu ngebala ibikade ingasiphethe isilimazo. Umbhikisho wabe ususabalala, ugxile kakhulu kulesi sihluku esenziwe ngamaphoyisa mayelana namadoda antsundu, futhi kwesinye isikhathi kuhlungwa izishoshovu ezihambisana nabalandeli baka-Trump.

Izihloko zakamuva