UTrevor Noah unikele ngezigidi eziyisishiyagalombili emfundweni yangakubo kubantu abadala

Dylan Bettencourt

UTrevor Noah, ongomunye wosomahlaya abasezingeni eliphezulu baseNingizimu Afrika futhi ophethe uhlelo i-The Daily Show unikele ngezigidi eziyisishiyagalombili zamarandi kuphrojekthi yasendaweni ebhekiswe kubantu abasha abangafinyeleli emfundweni.

Lo mnikelo wenziwe yiTrevor Noah Foundation ngokubambisana ne-YouthBuild South Africa (i-YBSA) ukuhlanganisa abantu abadala abaphakathi kweminyaka eyi-17 nengama-29 abanezinselelo zemfundo, ukuqashwa kanye nokuhlinzeka ngoqeqesho lokwenza ngcono izimo zabo.

Lo mnikelo uzovumela iphrojekthi ye-YBSA ukuthi isekele abantu emiphakathini enhlwempu ukuthola umsebenzi embonini yezokwakha, ezokuvakasha, yezihambi, kanye nezimboni zemininingwane yezokuxhumana (i-ICT).

“Ngezinhlelo ezicishe zibe ngama-300 emhlabeni jikelele, inhlangano i-YouthBuild ihlomisa abantu abasha ngamathuluzi adingekayo ukuze baphumelele isikhathi eside emsebenzini wabo,” kusho uJohn Valverde, onguMengameli kanye noMphathi we-YouthBuild USA.

Olunye uhlelo yi-Farani Project, ezinze e-Soweto, esiza abantu ukuthi bathole imisebenzi. Izosebenzisa umnikelo kaTrevor Noah ukwenza ngcono ukufinyelela ezinhlelweni zokuqeqesha ezithuthukisa amakhono abantu abasha okwakha kanye nokuguqula umkhakha wezemfundo.

UValverde uthe eNingizimu Afrika kuphela bangaphezu kwabayizi-2 500 abantu abasizwe yi-YBSA futhi babonga iTrevor Noah Foundation ngoxhaso lwayo.

UNoah uthe: “Izingane zanamuhla zitshelwa ukuthi zibe ngabaholi bakusasa, kodwa azinikwa amathuluzi. Ngijabule ngalokhu kubambisana ne-YouthBuild ngoba sidala amathuba aguqula impilo yentsha yaseNingizimu Afrika. Sonke kufanele siziveze amakhono ethu ngokugcwele kungakhathaleki ukuthi sivelaphi”.

Inhlangano yosomahlaya njengamanje isixhase othisha abangaphezu kwabangama-500; abafundi abangama-6,000 nenani elikhulu lemindeni emiphakathini ehlwempu.

Umthombo wesithombe: @Newsday

Izihloko zakamuva