Utholakale engenacala uSolwazi wasenyuvesi

Dylan Bettencourt

UMnyango wezempilo e-Western Cape umthole engenacala uSolwazi waseNyuvesi yaseKapa obesolwa ngumfundi ngamacala okudlwengula nokunukubeza ngokocansi. 

UMnyango uthe wenze uphenyo ngezinsolo ezibekwe uSolwazi ophinde abe ngumsebenzi woMnyango wezeMpilo esifundazweni.

Uphenyo luqale ngemuva kokuthi umfundi eveze ukuthi badlwengulwe nguSolwazi esikoleni.

UMnyango ukhiphe isitatimende esiqinisekisa ukuthi kulandelwe yonke imigudu efanele njengoba bonke ofakazi abahlonziwe babuzwe imibuzo ngaphambi kokuthi kuphothulwe umbiko wokugcina.

“UMnyango Wezempilo e-Western Cape ubheka izindaba ezithinta ukuziphatha kabi ngokocansi njengento ebucayi. 

Ingakho kuqokwa ihhovisi elizimele labaphenyi ukuthi libhekane nalolu daba,” ngokusho kwesitatimende.

Isitatimende sengeze ngokuthi ubufakazi obukade bubheca uSolwazi bekungelona iqiniso.

“Umbiko womseshi ngesikhathi exoxisana nofakazi uthole ukuthi izinsolo zokudlwengulwa nokuhlukumeza ngokocansi bezingelona iqiniso kanti ubufakazi nabo bebembophele amanqina enyathi,” ngokusho kwesitatimende.

UMnyango uveze ukuthi abukho ubufakazi obukhona obusekela lezi zinsolo.

UMnyango uhlezi ubhekana  nezinsolo zokuhlukunyezwa ngokocansi, kodwa bajwayele ukwenza uphenyo ngendlela elungile kubo bonke abathintekayo.

I-UCT ithe iNyuvesi isiqale uphenyo lwangaphakathi futhi inikeza abafundi ukwesekwa.

Lezi zinsolo sezifakwe ku-Twitter kwabhalwa ukuthi-RAPED@UCT. 

INyuvesi ibingakayidaluli imiphumela yophenyo lwayo ngalezi zinsolo .

Umthombo wesithombe: @DailyMaverick

Izihloko zakamuva