Uthisha wezibalo wakuleli uhlonishwe ngendodo kwelaseNdiya

Lubhalwe nguLungani Zungu

Ukukhulela endaweni ewubhuqu yasemakhaya oPhongolo KwaZulu-Natal ayizange ivimbe uSandile Mathebula ukuthi afeze amaphupho akhe.

Lo thisha (29) usaneminyaka emihlanu kuphela efundisa futhi usehlomule ngezindondo zamazwe ngamazwe.

UMathebula usanda kuwina indondo ye-Global Best Maths Teacher eNdiya. 

Owaziwa ngabafundi bakhe ngelika “Maths-Son” uhlomule ngendondo ekuqaleni kwale nyanga ehlula othisha bakwamanye amazwe.

Uthi kuseyisiqalo lesi.

“Ngicabanga ukuthi luselude uhambo okumele ngiluhambe. Ngisafuna ukwenza izinto eziningi ikakhulukazi kubafundi abanhlwempu ezikoleni zasemakhaya.”

Uma ebheka emuva ohambweni lwakhe olusuka endaweni yasemakhaya eNcotshane oPhongolo, enyakatho neKZN uMathebula uthi lo mklomelo ukhombisa izinga lakhe lomsebenzi.

“Sikhulele esigodini esingenawo amanzi. Izikole zethu bezisezingeni eliphansi, kodwa namuhla la engikhona akukholakali.”

Njengamanje ufundisa ibanga lesishiyagalombili kuya kumatikuletsheni esikoleni samabanga aphezulu eSiphumelele eMzingazi ngaphandle kwase-Richards Bay.

Okuhamba phambili ohlwini lwakhe lwezinto  ukubhala incwadi yezibalo ezoba lula ukuyiqonda kubafundi.

“Iphupho lami elikhulu ukubhala incwadi yezibalo edayisa kakhulu ezokwenza isifundo sibe lula. Abafundi abaningi bayafeyila izibalo ngenxa yendlela ezifundiswa ngayo.”

Unethemba lokuthi incwadi yakhe asazoyibhala izodlulisa uthando lwakhe lwezibalo kubafundi abaningi ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya.

Uthando lwakhe lwezibalo luqale ngesikhathi esafunda ibanga leshumi nanye. 

“Uthisha wami wezibalo uMasango wangigqugquzela ukuthi ngithande izifundo ezifana nezibalo nesayensi. Indlela ayefundisa ngayo izibalo yayimangalisa.”

Ngemuva konyaka efunda ibanga likamatikuletsheni uMathebula wayesevele efundisa abanye abafundi. 

“Bebengitshela ukuthi ngifundisa kangcono kunothisha abaningi esikoleni.”

Indlela ayenconywa ngayo abanye abafundi iyona eyamholela ekutheni afundele iziqu zokuba uthisha waqala eNyuvesi yaKwaZulu-Natal (UKZN) wagcina e-UNISA.

“Kuphoqeleke ukuthi ngishiye e-UKZN ngenxa yokushoda kwemali ngabhalisa e-UNISA okuyilapho ngaphothula khona iziqu zami.

“Ukusuka lapho angibange ngisabheka emuva njengoba ngagcina ngibhalisele i-Bachelor of Education engayiphasa ngamalengiso ngaphandle kwezihibe.”

Mayelana nomklomelo wakhe, uthi: “Ngigcwele ukubonga ngokubonwa emhlabeni wonke ngokuqinisekile kungigqugquzela ukuthi ngiqhubeke nokushintsha izimpilo eziningi ngoshoki nencwadi yokufunda.”

Osesithombeni esingenhla uthisha wezibalo owine indondo uSandile Mathebula

Umthombo wesithombe: sithunyelwe

Izihloko zakamuva