Uthisha we-Maths unabafundi abahambisana ne-algorithm

UKhangelani Sibiya usebenzisa zonke izindlela zokufundisa ukuze ajabulise abafundi bakhe nge-Mathematics neSayensi.

Lo thisha oneminyaka engama-34 ubudala wasesikoleni samabanga aphakeme iSiphumelele KwaMbonambi, ngaphandle kwase-Richards Bay, e-KZN, ubelokhu ehlanganisa imidanso ehamba phambili futhi ecula ukuze ajabulise abafundi ngezifundo zabo.

“Ngizizwa ngiphila futhi ngijabule kakhulu ekilasini. Ukufundisa izingane kungenza ngiphelele. Uma ngifundisa ngibona sengathi injongo yami empilweni seyifeziwe,” uyasho.

UKhangelani uthathe isinqumo sokufundisa esebenzisa umdanso ngoba ubonile ukuthi abantu abasha abawakhohlwa amagama nezingoma zomdanso.

“Ngithathe abakuthandayo ngakuletha ekilasini. Kuyangijabulisa ukuthi ngikwazile ukudonsa abafundi abaningi ukuthi bazithande lezi zifundo,” uyasho.

Uthe ngesikhathi izinga lokuphasa lesikole lenyuka ngemuva kokungenelela kwakhe, wanquma ukudlula isikole sakhe futhi wamema ezinye izikole ukuthi zijoyine amanye amakilasi ongeziwe.

“Impendulo ibinkulu. Ngisho nezinye izifundazwe zazifuna usizo lwami. Nginqume ukuthi ngizoba namakhempu lapho wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi uhlala kuphi eNingizimu Afrika engeza,” uyasho.

Uthi amakhempu ayasebenza.

“Amakhempu alo nyaka aqale ngoMsombuluko kanti njengamanje ase-Richards Bay kuze kube ngumhla ziyi-17 kuMasingana. Sizoba nekhempu enkulu eThekwini lapho izifundazwe ezahlukene zizobe zibambe iqhaza khona, ” uyasho.

“Ngeshwa, ngenxa yomvalelo, kuphoqelekile ukuthi sinciphise isibalo sabafundi abazobe bekhona.”

UKhangelani uwine indondo ye-Global Teachers esigabeni se-Maths ngoMandulo kowezi-2019 eNdiya. Kuma-International Awards abanjelwe e-Dubai ngoZibandlela kowezi-2019 uzuze indondo ye-Best Teacher. Ngowezi-2017 waqokwa njengothisha wonyaka engqungqutheleni yase-EduWeek futhi wawina indondo ekhethekile yokukhuthaza.

Izihloko zakamuva