Uthando lomculo wesiTsonga

Ukuthuthuka komculo nolimi lwesiTsonga kuyadingeka ngezinye izikhathi ukuze siqhubekisele phambili amasiko futhikufanele sishade nesiko nempilo yesimanje, kubhala uThabiso Sekhula.

Emasontweni amabili edlule ngike ngasanganiswa umculo owasungulwa owakuleli, uMaya Christinah Xichavo Wegerif owaziwa ngoSho Madjozi. Umculo owubuka bukhoma impela uyamangaliso. UMaya wethule umbukiso womdanso, owezinkondlo, umculo, amahlaya kanye nombukiso wemfashini.

Phakathi kwezizwe ezingu-50 ebezehlukene maphakathi ne-Swaziland, imibala yesiTsonga ibindizela phezulu esiteji. Phezu kokuba izethameli cishe ezingu-90% bezingaluqondi ulimi, lokho akuzange kuvimbe umcimbi omkhulu ukuthi ujabulise izihlwele. Ikhono likaSho Majoz lomculo wesiTsonga likwenza ube nothando futhi ufise ukuba umuntu okhuluma izilimi eziningi zase-Afrika.

Umculo wakhe udlalwa yonke indawo futhi ukuvezela amasiko amaningi e-Afrika, kufana nokuthi uxoxa indaba eqenjini labangani.

USho wazalwa mhla ziyisishiyagalolunye kuNhlaba ngo-1992 e-Shirley Village, e-Elim e-Limpopo ezalwa uRosemary Phaweni kanye noMarc Wegerif ongowesilisa wase-Europe owayephethe i-NGO esiza abantu ngezicelo zokubuyiselwa umhlaba, okungenye yezindaba ezinhle ezenzeka kuleli ebizwa nge #ColourOfLove.

Ngesikhathi uSho Madjozi eqala endimeni yomculo yakuleli, kwathatha ukuhlanganyela nomrepha u-OKMalumKoolkat ukuze abonakale njengomculi kuleli. Izilimi zase-Limpopo azikaze zibonwe njengezijwayelekile emculweni, mhlawumbe ingenxa yezinto ezenzeka eminyakeni eyishumi naphezulu lapho izilimi zendawo yase-Limpopo zazingacatshangwa  ngisho ekutholeni izindondo ngaphandle kwezigaba zomculo wesintu. Kodwa kule minyaka edlule sike sabona amaciko ase-Limpopo ahamba phambili eshadini lomculo okubalwa uKing Monada, uMakhadzi, uMaster KG noPleasure tsa Manyalo.

Umculo wesiTsonga ngokwawo ukhule ngokwedlulele futhi ungenise kakhulu ezinkundleni zokuxhumana kangangoba uTinyiko Hilary Khoza oneminyaka engu-23 ubudala, uMiss Hillary odume kakhulu ngokufundisa osaziwayo ukudansa umdanso wesiTsonga ne-xibelani (okuyimvunulo yesintu egqokwa abantu besifazane efika emadolweni) njengamanje usengene emculweni wesiTsonga futhi usaqhubeka nokuwenza ube umculo ojwayelekie.

Namavidiyo akhe aku-inthanethi akhombisa ubuhle bolimi. 

Akuve kumnandi ukubona uNtsako ozibiza ngo-@tsongaqueen_nwanatatee_ enza i-blog yokudla ngolimi lwesiTsonga nendlela uMiss SA, uNdavi Nokeri agqoka ngayo imibala yakhe yesiTsonga ngokuziqhenya ngisho nasezinkundleni zomhlaba.

Eminyakeni embalwa edlule sabona ukukhula kukaSho Madjozi kanye nokwamukelwa kolimi lwesiTsonga kwelakuleli. I-hairpiece okuluke ngayo uSho Madjozi ithengwa ubuthaphuthaphu ezitolo kanye nezimpahla zakhe zokugqoka ezigqugquzelwa imibala yesiTsonga zenza okufanayo ezitolo. Lo umzuzu obalulekile ezikhathini zamanje zesiko elihamba phambili, uphinde wafundisa abalandeli bakhe abaningi ngokushintsha kwezinto ezweni.

Ingoma kaMakhadzi ethi-Milandu Bhe kanye noPenny Penny ibe ingoma edumile ngonyaka ka-2022 kanti leli culo elihunyushwe umculi osemncane yiculo lakudala likaPapa Penny.

Ukubona umculi osemncane njengoMakhadzi esebenzisana nomakadebona ofana noPapa Penny, kukhombise ukuthi isiko aliphelelwa isikhathi kunalokho liguquguquka nezikhathi kanti isizukulwane samanje silihumusha ngendlela yaso. Ukugcina izingxenye ezibaluleke kakhulu ziyazwakala. 

Kungikhumbuze isikhangiso sango-2000 ngesikhathi owesilisa ewina i-lottery wathenga ibhanoyi walimisa ngemuva kwendlu, kwadlala ingoma kaPaul Ndlovu eyaduma ngo-1989 ethi “Hi ta famba moyeni nkata nga. Hi ta khandziya xihamhamfuka lexi yaka kwale Giyani”.

Kusho ukuthi “sizohamba esibhakabhakeni sithandwa sami. Ngizokuthatha ngendiza eya eGiyani” lolu uthando lwezikhathi zabazali bethu. Leso sikhangiso saduma kakhulu saletha ingoma engingakaze ngiyizwe ngiseyingane ngoba kwesinye isikhathi ukuze sigcine into endala, kudingeka sizame izindlela ezintsha zokufinyelela kubantu.

Sonke singafunda okuningi ekukhuleni kolimi lwesiTsonga ekusatshalalisweni kwalo ngendlela yesimanjanje. Ukwamukela izindlela zesimanje akusho ukuthi silahlekelwa izindlela zakudala.

Isithombe nguThabiso Sekhula

Izihloko zakamuva