UT Man Gavini uxwayisa abantu ngezidakamizwa nokuphuza okweqile

Elmon Tshikhudo

Owayengusaziwayo we-kwaito uT Man Gavin wase-Limpopo owayejwayele ukuhlekisa abalandeli bakhe noma yikuphi lapho ayedlala khona kodwa wawela ezikhathini ezinzima ngenxa yezidakamizwa, uxwayisa abanye abayizigqila zezidakamizwa ukuthi bayeke kusanesikhathi.

Lo mculi osezinze ePitoli waduma ngowe-2006 ngemuva kokukhishwa kwengoma yakhe ethi Phezu ‘kwe board eyayisiphenduke ihubo lesizwe.

Ngokuhamba kwesikhathi waphinde wakhipha ama-albhamu amathathu athandwa kakhulu ngabantu ngaphambi kokuphendukela ezidakamizweni ngowe-2017. Yilapho izinto ezaqala khona ukubheda.

Impilo yakhe yangasese kanye nomsebenzi wakhe womculo konke kwaqala ukungahambi kahle futhi walahlekelwa yikho konke ayekutholile eminyakeni edlule ngenxa yokusebenzisa kabi kwakhe izidakamizwa notshwala. 

Kepha lo mculi usendleleni ebuyayo futhi uzama ukubuyisela impilo kanye nomsebenzi wakhe esimweni.

Ngosizo lommeli wasePitoli uMpho Nefuri, ukwazile ukunqoba izidakamizwa.

“Ngiyazisola ngokwenza ubungani nabantu abangalungile abagcina beyithonya elibi empilweni yami. Ngaqala ukungawunaki umsebenzi wami ngancika ezidakamizweni. Kancane kancane lokhu kwaba umkhuba engingakwazi ukuwulawula. 

“Impilo yami ibisesimweni esingesihle futhi bese kungathi ngingumuntu oselahlekelwe yingqondo kangangokuthi bengingasalaleli nezeluleko ezinhle,” kusho yena. 

UGavini wengeze wathi kwaba yinhlanhla nje ukuthi uNefuri wamthola wamthatha wamnakekela.

Uthe, lo mmeli onomusa wamkhokhela imali yase-rehab futhi uhlala naye kwakhe ePitoli.

“Ngosizo lukaNefuri sengiqophe ingoma eshisa izikhotha, iMazwale eyakhishwa emasontweni amabili edlule. Ngizohlala ngimbonga njalo uNefuri.”

Njengendlela yokubonga kuNefuri, kungekudala uzoqala umkhankaso wokuqwashisa imiphakathi ngobungozi bezidakamizwa nokuphuza ngokweqile.

Isithombe: reviewonline

Izihloko zakamuva