Usulile esikhundleni osolwa ngokudla ezama-PPE

Kamogelo Olaitan

Umphathi woMnyango wezeMpilo e-Limpopo uDkt Thokozani Mhlongo usulile esikhundleni kulandela izinsolo zethenda yezimpahla zokuzivikela (PPE) nyakenye.

Sekusele inyanga ngaphambi kokuthi uNdunankulu uStan Mathabatha amthathele izinyathelo zokuqondiswa kwezigwegwe ngokusho komvikeli womphakathi.

I-Special Investigation Unit (SIU) nayo yamvulela amacala obugebengu yena kanye nesikhulu esiphezulu sezimali eMnyangweni uJustice Mudau ngeqhaza labo kwithenda lama-PPE, abiza u-R125-million.

NgoMbasa umvikeli womphakathi ushicilele umbiko mayelana nezinsolo zokungaphathwa kahle nokuthengwa kwempahla ngesikhathi uMnyango wezeMpilo esifundazweni ukhipha amathenda. 

Umvikeli womphakathi uphinde wathola ukuthi uMhlongo wephula imibandela eminingi yoMthetho Wokuphathwa Kwezimali Zomphakathi (PFMA).

Kubikwa ukuthi wehlulekile ukuqinisekisa ukuthi kunohlelo olufanele lokuthengwa kwempahla nokuhlinzeka okunobulungiswa. 

Ngemuva kwalokhu okutholakele umvikeli womphakathi uthe uNdunankulu kumele zingakapheli izinsuku ezingu-90 abe esewutholile umbiko wangomhlaka-29 kuMbasa athathele uMhlongo izinyathelo ngokwephula umthetho we-PFMA.

UNdunankulu uMathabatha uthembise ukuthi uzobathathela izinyathelo labo abathintekayo. Kodwa akucaci ukuthi ngabe zikhona yini izinyathelo ezathathelwa uMhlongo ngaphambi kokuthi esule esikhundleni. 

Umnqamulajuqu wokuthi uNdunankulu athathele uMhlongo izinyathelo ungomhlaka-29 kuNtulikazi.

Esitatimendeni sangoLwesihlanu uMathabatha uthe ukwamukele ukwesula kukaMhlongo.

“UNdunankulu usetsheliwe futhi uyakwamukela ukusula komphathi woMnyango wezeMpilo uDkt Thokozani Mhlongo ngokushesha.

Izihloko zakamuva