Usosayensi waseNingizimu Afrika owayekade ebambene ngezihluthu ne-Covid ube ngowokuqala oMnyama ukuba nguMiss Ireland

Arthur Greene

Umsebenzi oqavile nongusosayensi wezokwelapha waseNingizimu Afrika uqophe umlando ngokuba ngowesifazane wokuqala oMnyama ukunikwa isicoco sokuba nguMiss Ireland emlandweni womncintiswano weminyaka engama-74.

UPamela Uba uchithe iminyaka eyisikhombisa yokuqala yempilo yakhe eGoli ngaphambi kokuthuthela e-Ireland njengomuntu ofuna ukukhoseliswa.

“Enye yezinto zokuqala engazisho kumama wami ngobusuku bokuqala e-Ireland ukuthi angikuzwanga ukuqhuma kwesibhamu. Ngandlela thile ngangazi, noma ngisemncane ukuthi ngangiphephile ndawana thile,” etshela i-Daily Mail.

Kusukela lapho, uhambo lukaPamela lokuba nguMiss Ireland lwalungaqondakali.

Uchithe iminyaka eyishumi yokuqala yempilo yakhe ehlinzekwa ngqo – uhlelo lokuhlala kwabantu abafuna ukukhoseliswa olusetshenziswa e-Ireland – ngaphambi kokufunda isayensi yezokwelapha enyuvesi.

Ngenkathi ubhubhane luhlasela ngonyaka odlule, u-Uba ubechitha izinsuku zonke esebenza ezingeni eliphambili esibhedlela i-Galway University. Umsebenzi wakhe bekuwukuhlola inqubo yokuvuvukala kwesiguli ngasinye se-Covid-19 ukuthola ukuthi ukutheleleka kwabo bekukubi kangakanani.

Ngaso leso sikhathi, wakwazi ngandlela thile ukuqeda iziqu ze-masters emtholampilo we-chemistry e-Trinity College Dublin.

Ngemuva kokufika e-Ireland, u-Uba wahanjiswa ezweni lonke esuka kwenye ingxenye eya kwenye. Ngemuva kokususwa enhlokodolobha i-Dublin eya kwamanye amadolobha amaningana, ekugcineni wakwazi ukuhlala nomndeni wakhe e-Galway.

U-Uba uthe wayengakwazi ukufaka isicelo sezimali zombuso, ngakho-ke yena nomama wakhe kwamele basebenze ngokungaphumuli ukukhokhela imali yakhe yasenyuvesi.

“Kwakungumama wami, owangiqoqela imali ukuze ngikwazi ukufika lapho,” echazela i-Irish Independent.

“Noma yini ayengayenza, wayeyenzela mina ukuze ngifike lapho. Ngisho nami uqobo, ngangizama ukuthola imisebenzi yemali noma umsebenzi wokugada izingane, ngangenza noma yini eyayizongifikisa lapho”.

Ngenkathi esebenza endaweni yokucima ukoma, wayefaniswa nomuntu owayezongenela umncintiswano kaMiss Galway, yilokho okwamgqugquzela ukuthi ancintisane.

“Elinye lamajaji lalicabanga ukuthi ngangingenele umncintiswano futhi langikhuthaza ukuthi ngizame ngelinye ilanga, ngakho-ke lokho kwangenza ngacabanga ngalo mncintiswano,” esho.

Ngemuva kokuthweswa isicoco sokuba nguMiss Ireland ngeSonto, u-Uba uthe, “Kusho lukhulu kimina. Ngijabule kakhulu ukuthi ngingawakhombisa amantombazane ukuthi ibala akuyona into ebambezelayo futhi akunandaba ukuthi uvelaphi, umhlaba uyindawo yakho”.

Izihloko zakamuva